Valoració de mèrits dels aspirants a la plaça d’auxiliar administratiu del Consell Comarcal del Maresme

 
Valoració del Tribunal sobre els mèrits presentats pels aspirants a la plaça d’auxiliar administratiu que forma part de l’Oferta Pública Parcial d’Ocupació 2007 del Consell Comarcal del Maresme