Valoració de mèrits dels/les aspirants a la plaça d’educador/a social


El dimarts 23 de maig, a les 12.30h es reunirà el Tribunal per fer la valoració dels mèrits dels/les aspirants a la plaça d’educador/a social adscrit/a a l’EAIA. El mateix dia a les 13:00h estan convocats els/les aspirants que obtinguin un mínim de 4 punts en la valoració de mèrits. Per consultar el llistat d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu,  
Cliqueu aquí