Valoració Taula TET Joventut 13 abril 2011

Podeu respondre les següents preguntes breus per conèixer quina és la vostra valoració del contingut  d’aquesta taula i conèixer les vostres observacions per a properes trobades.
Per a les respostes numèriques: 1= fluix, 2= correcte, 3= bé, 4= molt bé.


Avís legal