Visita de regidors i consellers a les institucions de la UE

Visita a les institucions de la Unió Europea: El SRE va organitzar, per als dies 11 al 13 de juliol de 2001, una visita a les institucions europees per a Regidors de Promoció Econòmica dels Ajuntaments adherits. L’estada va ser finançada per l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona i l’oficina de Brussel·les del GIES va col·laborar en la programació de les visites. El viatge va oferir als Regidors de Promoció Econòmica (àrea que a la comarca és la que més subvencions sol·licita a la UE) un coneixement de primera mà del funcionament de les institucions europees i sobre els diferents programes europeus en els quals poden participar.