Visita institucional del diputat provincial Joan Rangel a l’ajuntament de Canet de Mar

El Diputat-President de l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació de la Diputació de Barcelona, l’Il.lm sr. Joan Rangel, va visitar ahir l’alcaldessa i els regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament de Canet de Mar.


Acompanyat del també Diputat delegat de l’Àrea de Joventut i adjunt a l’Àrea d’Hisenda, l’Il.lm. sr. Esteve Terrades i del Diputat Il.lm. sr. Santiago Fontbona, van tractar amb l’equip de govern diversos temes relacionats amb el municipi.

Un d’ells va ser el projecte de construcció d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, a l’espai conegut com ca l’Eusebi, que és propietat de la Diputació de Barcelona. Actualment s’està tirant endavant la redacció de l’avantprojecte per a una nova ordenació urbanística del sector, aprofitant la reurbanització de la riera Gavarra i la superfície del solar i del Campus de l’Escola de Teixits per convertir-los en un espai públic de 5.000 m2 al centre del poble.

El projecte implica la concessió administrativa de la propietat de la Diputació a l’Ajuntament per un període de 50 anys. A més, hi ha la possibilitat d’ubicar el Centre d’Atenció Primària en aquest mateix espai, per la qual cosa ja s’estan mantenint converses amb la Generalitat de Catalunya al respecte. Tant l’aparcament com l’assistència sanitària en una zona tan cèntrica de Canet, seran de gran utilitat pels canetencs i canetenques.

L’Ajuntament també va explicar als representants de la Diputació l’estat del projecte de l’edifici de Can Pinyol, de propietat municipal, per tal de buscar vies de col.laboració entre ambdues institucions. Actualment Can Pinyol està sent rehabilitat per l’Escola Taller de Canet. Un cop estigui enllestit, l’Ajuntament té la intenció de traslladar-hi part de les dependències municipals. L’atenció al ciutadà és prioritària i actualment, l’Ajuntament de Canet ha quedat obsolet i els seus serveis no s’estan adaptant de manera proporcional al creixement de la població.

Les inversions en l’àmbit esportiu que està fent l’Ajuntament de Canet també van ser exposades als diputats en la trobada d’ahir. Ja des de l’any passat i durant aquest 2002, s’estan duent a terme importants arranjaments i construccions a les instal.lacions esportives locals, tal i com s’explica a les fitxes del primer Dossier Informatiu que acaba de sortir al carrer editat per l’Ajuntament.

Finalment, Ajuntament i Diputació van tractar del futur de l’edifici de l’Odeon, un tema de gran interès per l’equip de govern i per la població de Canet. L’Ajuntament va sol.licitar parer per, un cop resolta la titularitat de l’edifici amb l’empresa Establiments Consum, propietària de l’edifici, trobar solucions des de l’òptica municipal i poder tornar a usar l’Odeon com a espai cultural i cívic de Canet de Mar. La Diputació s’ha compromès a fer-ne un estudi de programació, exposant els passos a fer per arribar a la rehabilitació total de l’immoble.

Canet de Mar, 6 de març de 2002