Voleu llogar el vostre pis amb garanties? Us ajudem!

 L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme us dóna seguretat i tranquil·litat en el lloguer del vostre habitatge desocupat. Només us heu d’inscriure a la borsa de lloguer i el nostre servei de mediació buscarà llogaters i vetllarà pel compliment del contracte, amb la garantia que l’administració pública és qui supervisa i controla tot el procés.