Xarxes Ciutadanes (X.C.)


Estrictament, al Maresme no hi ha l´equivalent a allò que al nostre país s´entén per “xarxa ciutadana”. Sí que, en canvi, trobem fenòmens amb un fort paral·lelisme amb les dites xarxes, si entenem que una X.C. és bàsicament “un ambient telemàtic que es proposa promoure i afavorir la comunicació, la cooperació, els intercanvis, l´organització i l´accés a les noves tecnologies de la informació a tots els ciutadans i associacions que constitueixen una comunitat local, i, alhora, obrir aquesta comunitat local a la comunicació via xarxa amb la resta del món ”; ens referim al cas d´Arenys de Mar. En aquesta població existeix des de 1996 el projecte “arenys.org”, conduït per la cooperativa ample24, i vinculat actualment a Vilaweb (de qui són alhora l´edició local a Arenys). En el cor d´aquesta iniciativa s´ha format una comunitat d´usuaris d´Internet, els “arenyautes”, que avui és nombrosa: el cens d´arenyautes puja a més de 200 persones (amb perfil i mail), existeix una llista de correu (concorregut habitualment per una quarantena de participants, i que genera uns 10 mails diaris), i hi ha més de 600 pàgines webs recollides (generades a través de les eines que proporciona el mateix “arenys.org”), de les quals 200 es poden considerar vives (és a dir, que són recents o s´han actualitzat recentment). Com a curiositat, hi ha un cercador per conèixer la resta d´arenyautes.

Els arenyautes són majoritàriament gent jove; els usuaris de la llista de correu tenen un perfil de 25 a 45 anys, homes (80%) i preocupats per temes arenyencs. La comunitat digital es completa amb una trentena d´entitats, havent-se fet en alguns casos una formació específica per als seus membres i la cessió d´un espai al si de la web. També s´ha signat alguns convenis en determinats casos amb algunes d´aquestes entitats, de forma que les associacions contribuïssin econòmicament a sufragar les despeses derivades dels serveis que se´ls ofereixen. Les entitats poden actualitzar directament els seus continguts.

Un altre dels serveis d´arenys.org és l´oferta de correu electrònic gratuït amb el domini @arenys.vilaweb.com. A més, els gestors de la iniciativa han proposat a la comunitat digital d´arenyautes que debatin un codi que reguli els drets i deures d´aquells que participen en aquest espai arenyenc a Internet; hi ha, també, un fòrum dedicat al tema.

Però Arenys.org és molt més que això: s´hi troben reportatges, s´organitzen algunes xerrades, s´han fet cursos, i hi ha una sala de xat (sala arenys, dins de vilaweb). Amb totes aquestes dimensions, arenys.org rep unes 15.000 visites mensuals (visites úniques). El finançament d´aquesta experiència es fa amb publicitat i a base de la dedicació altruista dels seus promotors, els quals es plantegen ara constituir-se en associació sense afany de lucre per poder rebre ajudes públiques.

Allò més interessant és que l´experiència de “arenys.org” es pot estendre a altres poblacions de la comarca. Si més no, municipis com Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar han encomanat a ample24 posar en marxa projectes semblants en les seves localitats, sota la batuta dels ajuntaments respectius. No és un repte senzill: fins i tot ciutats com Mataró han tingut moltes dificultats quan han volgut portar endavant el seu projecte de Xarxa Ciutadana (Mataró online).