XI Jornada de bones pràctiques locals en educació – Transició Escola Treball


El dia 25 de març a la ciutat de Sabadell es celebrarà la
XI Jornada de bones pràctiques locals en educació
organitzada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.

Aquesta jornada té per objectiu a donar a conèixer bones pràctiques locals en l’àmbit de transició escola treball i les tasques d’orientació amb l’alumnat abans de finalitzar l’ESO. Es dedica atenció especial als programes que es dirigeixen a aquells col·lectius de joves que presenten dificultats per completar i acreditar els seus estudis obligatoris.

Aquest any la Xarxa TET Maresme també hi participa en una de les 3 taules de tallers simultanis d’experiències, a la taula anomenada la col·laboració del territori en la creació de xarxes intermunicipals. Recordem que cal fer inscripció per participar-hi.