XXVI Curs sobre la Unió Europea

El Patronat Català Pro Europa organitza el XXVI Curs sobre la Unió Europea (Barcelona, del 29 de setembre al 17 de desembre de 2003).

El curs té l’objectiu de proporcionar una formació aprofundida de la Unió Europea, fent especial incidència en les qüestions de més actualitat. En el curs s’analitza de forma detallada les competències de la Unió Europea, l’organització i el funcionament de les seves institucions i de les polítiques comunitàries.

El curs s’adreça a titulats universitaris (o estudiants de darrer curs de la llicenciatura o diplomatura) i a professionals amb experiència laboral equipalent.

Inscripcions: de l’1 al 26 de setembre de 2003.
Horari del curs: dilluns i dimecres de 16 a 19.15 h.
Per més informació
cliqueu aquí