Servei d’alertes en situacions meteorològiques de risc

Els municipis del Maresme, malauradament, tenen experiència en els efectes que les situacions meteorològiques adverses tenen sobre el territori i les persones. Per això és important poder disposar de previsions el més concretes possibles que permetin als ajuntaments avançar-se i posar en marxa les mesures de prevenció necessàries.

El servei de meteorologia del Consell Comarcal facilita aquesta informació i alerta els ajuntaments en el moment que detecta situacions de risc de rierades o d’aquelles situacions meteorològiques que fan necessari establir mesures de protecció especial.

Qui pot utilitzar el servei

Els ajuntaments i les entitats del Maresme

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme i signatura del conveni d’adhesió

Cost per als usuaris

1.500 euros/any amb liquidació semestral