Home Habitatge
Habitatge

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme es crea a l´any 2005  per oferir tots els serveis que hi ha al territori en matèria d´habitatge al ciutadà i donar-los a conèixer.

Llegir més…

L´objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d´habitatge per:
1. Fomentar un accés assequible a l´habitatge
2. Impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca
3. Dinamitzar el mercat de lloguer
4. Tramitar ajuts de lloguer
5. Crear una borsa d´habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer
6. La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d´habitatges

El Servei d’Habitatge que presta el Consell Comarcal del Maresme es fonamenta en tres pilars bàsics:

  • Informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que l’Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi.
  • Donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i cursar totes les sol·licituds de subvencions en aquesta matèria.
  • Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d’habitatges a la comarca del Maresme

Per tal de facilitar l’accés de la ciutadania a aquest servei, ajuntaments del Maresme han signat un conveni amb el Consell Comarcal i tècnics d’aquest servei s’hi desplacen fins als municipis per tal d’assessorar i d’atendre les consultes relacionades amb habitatge.

Responsable tècnica: Anna del Clot

Contacte: habitatge@ccmaresme.cat

Tel: 93 741 16 16 (centraleta)

Responsable polític: Marc Bosch

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a divendres de 9h a 14h

CARTERA DE SERVEIS: Habitatge

JORNADES JOVES I ACCÉS A L’HABITATGE

Joves i lloguer

Ajuts i serveis per a l’habitatge

Alternatives d’accés a l’habitatge

CONSELLS DE CONSUM

Llum, aigua i gas

Drets energètics

Consum energètic responsable

ACTUALITAT