L’Oficina d’habitatge del Maresme

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme es crea a l’any 2005 per oferir tots els serveis que hi ha al territori en matèria d’habitatge al ciutadà i donar-los a conèixer.

L’objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d´habitatge per:
1. Fomentar un accés assequible a l´habitatge
2. Impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca
3. Dinamitzar el mercat de lloguer
4. Tramitar ajuts de lloguer
5. Crear una borsa d´habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer
6. La promoció del manteniment i la rehabilitació del parc d´habitatges

El Servei d’Habitatge que presta el Consell Comarcal del Maresme es fonamenta en tres pilars bàsics:

  • Informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que l’Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi.
  • Donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i cursar totes les sol·licituds de subvencions en aquesta matèria.
  • Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d’habitatges a la comarca del Maresme

Per tal de facilitar l’accés de la ciutadania a aquest servei, ajuntaments del Maresme han signat un conveni amb el Consell Comarcal i tècnics d’aquest servei s’hi desplacen fins als municipis per tal d’assessorar i d’atendre les consultes relacionades amb habitatge.