Consell Comarcal del Maresme

29

novembre


Consell Comarcal del Maresme

La gestió integrada de l’aigua és una de les 8 línies estratègiques d’adaptació al canvi…

>>

CONSUM AMB CONSCIÈNCIA

Conèixes els teus drets energètics?

Tens clar què contractes?

Consum energètic responsable i sostenible

Consum en un entorn digital

EN XARXA

Signatura del conveni per a la selcció conjunta d’agents de policia local i la creació d’una borsa d’agents interins

La consellera Meritxell Romero parla dels drets de les persones LGTBI

Facebook Consell Comarcal del Maresme
Instagram Consell Comarcal del Maresme
Twitter Consell Comarcal del Maresme
Youtube Consell Comarcal del Maresme
LinkedIn Consell Comarcal del Maresme