Consell Comarcal del Maresme

30

gener


Consell Comarcal del Maresme

SERVEIS

RECURSOS

ACTUALITAT

CONSUM AMB CONSCIÈNCIA

Conèixes els teus drets energètics?

Tens clar què estàs contractant?

Consum energètic responsable i sostenible

Consum energètic en un entorn digital

EL TEMPS

QUE CAL FER SI

EN XARXA

Signatura del conveni per a la selecció conjunta d’agents de policia local i la creació d’una borsa d’agents interins

La consellera Meritxell Romero parla dels drets de les persones LGTBI