Temps x cures

Temps x Cures és un programa promogut pel departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat a partir de la iniciativa “Corresponsables”, del Ministeri d’Igualtat. Vol donar resposta a la necessitat de generar serveis que descarreguin les famílies, i en especial les dones, de les càrregues de cura familiar.

El servei s’ofereix a infants d’entre 0 i 16 anys tot garantint, de forma prioritària, l’accés a la cura infantil a les famílies i persones adultes que més ho necessiten, tenint en compte la perspectiva de gènere i interseccional.

El Consell Comarcal del Maresme gestiona el servei, en col·laboració amb els ajuntaments, en els municipis de menys de 20.000 habitants

Actualitat