Servei de canguratge en locals municipals

El Consell Comarcal col·labora amb els ajuntaments en l’establiment d’un servei de canguratge en locals municipals de manera que el Consell Comarcal assumeix la contractació de personal i de gestionar les peticions de les famílies i l’ajuntament destina un espai per a aquesta activitat.

Municipis on es presta el servei

MONTGAT

El servei es presta en dos equipaments diferents:

  • A l’escola d’adults (Escola d’Adults Timó, Camí Vell a Tiana, 62, Montgat) amb una capacitat màxima de 5 nadons (de 0 a 3 anys). L’horari del servei és de dilluns a dijous de 9:30h a 11:30h En aquest espai només es farà un torn i serà exclusiu per les assistents a l’escola Timó.
  • A l’institut (Institut Thalassa, Av. de la Unió 0, Montgat) amb una capacitat màxima de 20 infants per torn (de 6 a 12 anys). L’horari del servei és de dilluns a divendres de 16:15h a 20:30h. En aquest espai només es faran 2 torns: De 16:15h a 18:30h i de 18:45h a 20:30h.

La demanda del servei pot ser puntual, per un dia o alguns dies de la setmana en concret, però si es vol un servei continuat, la sol·licitud s’ha d’anar renovant mensualment. 

Cada infant podrà gaudir de, com a màxim, 4 torns a la setmana. Si es necessiten més, es pot valorar segons la situació i la demanda del servei.

Els infants han de ser portats i recollits de l’equipament pels seus pares/mares/tutores o persona autoritzada. 

La petició del servei s’ha de fer amb un mínim de 3 dies laborables d’antel·lació en relació al dia que es vol demanar o que es vol començar.

Es tracta d’un servei gratuït i d’accés universal, però en cas que la demanda sigui superior a les places ofertes, es prioritzaran les famílies que pertanyin als col·lectius que el programa Temps per Cures reconeix com a prioritaris i persones empadronades o que visquin al municipi de Montgat.