Buscador Jove

El servei facilita informació, assessorament i orientació per a la planificació de les polítiques locals de joventut i per al desenvolupament de plans i projectes de joventut, i proporciona formació a mida als tècnics i responsables polítics que ho requereixen.

Continuar llegint

Organitza sessions de treball amb els diferents perfils professionals de joventut per redefinir i concretar criteris d’actuació i fomentar la realització de projectes i serveis mancomunats i coordinats al territori, i s’encarrega de la gestió de diferents tràmits administratius relacionats amb la normativa, subvencions, etc. que afecta els serveis, entitats i instal·lacions juvenils de la comarca. 

objectius

  • Afavorir l’adequació i ampliació de les eines i els recursos que els serveis de joventut posen a l’abast dels i les joves.
  • Millorar l’adequació de les intervencions de joventut a la realitat i necessitats del jovent.
  • Impulsar als ajuntaments per a que prenguin part activa en l’atenció als i les joves inactius i poc qualificats, intentant donar una resposta activa als processos de transició formativa i laboral en allò que sigui possible. Posar en rellevància el paper i la importància dels ens locals del territori per actuar a favor de la prevenció i la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis, el fracàs escolar i la TET.
  • Vetllar pel compliment, a tota la comarca, de la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils i activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.

LÍNIES DE SERVEIS:

  • Suports als municipis en el desplegament de les polítiques de joventut.
  • Recursos d’informació i orientació
  • Inspecció, seguiment i control de les instal·lacions juvenils ubicades al Maresme.
  • Informació, orientació i seguiment als organitzadors/es d’activitats de lleure amb infants i joves.

1.- SUPORT ALS MUNICIPIS EN EL DESPELGAMENT DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

2.- RECURSOS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

3.- INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

drets de les persones / entitats usuàries

Els que determina el Contracte Programa vigent. Finalitza 31/12/19 i s’està treballant per al dels pròxims 4 anys.

En el cas de la línia de servei “Inspecció d’instal·lacions i activitats de lleure infantils i juvenils”:

Els que estableix la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils (Llei 38 /1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i Decret 140/2003, de 18 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves)  i en matèria d’activitats de lleure amb infants i joves (Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys)

Responsable técnica: Nati Puvill Responsable politica: Laura Martinez
Àrea orgànica: Promoció Econòmica
CONTACTE:
TEL: 93 741 11 64 A/e: elbuscador@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de dilluns a divendres de 08:30h a 14:30h
Dimarts i dijous, de 16:30h a 18:00h

PUBLICACIONS:

EL BUTLLETÍ DE MAIG

MOBILITAT INTERNACIONAL: JOVES PEL MÓN:

Crèdits Reptes

ELABORACIÓ: Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme  DISSENY  METODOLÒGIC I RECERCA:  Roser Girós ELABORACIÓ DE CONTINGUTS I GUIA PEDAGÒGICA:  Roser Girós,…
Llegir més

Mohamed

Au-pair a Londres Vaig dir necessito marxar fora, i des de fora ajudar als pares i aprendre anglès que és una assignatura…
Llegir més

Laura

Voluntariat amb ONGs al Nepal L’ONG gestiona un centre d’acollida (El temple dels nens) i hi van enviant voluntaris. En aquell moment…
Llegir més

Eva

Voluntariat europeu a un centre juvenil a Eslovènia Tothom té aquestes crisis a la vida en què no saps gaire què fer.…
Llegir més

Àlex

Turisme alternatiu a Iran No he marxat per necessitat de trobar una feina o de buscar uns estudis, sinó per les ganes…
Llegir més

Júlia

Camp de treball internacional d´un triatló esportiu a Itàlia. Volia sortir de “la caixa”, el poble, els estudis, la universitat,… Necessitava marxar…
Llegir més

Júlia

Voluntariat lliure en una granja familiar a Alemanya Coneixes gent, aprens a ser més autònoma, a espavilar-te, noves cultures. Ho vius tot…
Llegir més

Jordi

Treball en una empresa d´impressions 3D a Holanda Potser si que hagués obert aquest estudi de disseny, però les coses que hi…
Llegir més

Adrià

Pràctiques de disseny en una empresa amb seu a la Xina Sis mesos en un lloc tan diferent et canvien. Veig que…
Llegir més