Joventut

El Servei Comarcal de Joventut del Maresme és l’estructura tècnica del Consell Comarcal del Maresme que té l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya d’impulsar la coordinació de les polítiques de joventut amb els serveis de joventut municipals i que assumeix el compliment de les competències delegades per la Generalitat de Catalunya en matèria de lleure educatiu

Des de l’any 2016, el Consell Comarcal del Maresme també té l’encàrrec de la Direcció General de Joventut, conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró, d’impulsar el desplegament de l’Oficina Jove del Maresme a nivell comarcal. El treball liderat des del Consell Comarcal del Maresme es centra en mantenir i ampliar els recursos d’informació, orientació i assessorament a joves en l’àmbit de la Mobilitat Internacional, en la generació d’eines d’informació juvenil i en el suport i coordinació a programes d’acompanyament a transicions educatives i laborals dels i les joves.

Missió

El Servei Comarcal de Joventut del Maresme, sense deixar de banda les competències encarregades en matèria de lleure educatiu i prioritzant les franges d’edat d’entre 15 i 25 anys, aposta per treballar al costat i per als ajuntaments de la comarca, des de la corresponsabilitat i amb coordinació amb altres agents presents al territori, per la millora de les condicions de vida dels i les joves maresmenques amb una doble mirada: que tinguin eines per fer una tria conscient i informada de l’itinerari vital; i que estiguin connectats i connectades amb l’entorn que els envolta i el món.

De la primera opció, se’n deriva la necessitat de treballar perquè els i les joves tinguin accés als recursos que tenen al seu abast per anar construint el seu projecte vital, així com als serveis d’informació, orientació i acompanyament que els puguin acompanyar en la seva tria. De la segona, se’n desprèn la importància de que les persones joves disposin d’espais i moments per establir vincles i construir xarxes de relacions interpersonals, positives i inclusives, i implicar-se activament en el seu entorn.

Visió

Que els i les joves del Maresme tinguin a la seva disposició una xarxa comarcal de serveis i de professionals municipals relacionats amb la joventut que actuï, per àmbits temàtics, sota uns criteris de treball comuns i amb el compromís de generar recursos compartits que connectin, completin i complementin els que ja existeixen a nivell local.

Objectius estratègics

 • Acompanyar als i les professionals del territori perquè puguin actuar des d’una òptica preventiva i interseccional en les seves intervencions amb joves, i, de forma especifica aquelles que s’impulsin des dels serveis, espais i equipaments locals de joventut
 • Executar els encàrrecs de la Generalitat de Catalunya en relació a les activitats i instal·lacions de lleure educatiu

Línies d’actuació

 • Suport a la gestió  i dinamització de serveis i equipaments juvenils a través de 4 projectes
  • Informació Juvenil en Xarxa. Oficina Jove del Maresme
  • Amb perspectiva! Espais i serveis juvenils per a tots i totes
  • Atenció a les situacions de risc
  • Acompanyament als Serveis Locals de Joventut
 • Accions de delegació de competències en matèria de lleure infantil i juvenil
  • Activitats de lleure infantil i juvenil
  • Instal·lacions Juvenils