Contacte Medi Natural

Emma Vilamanyà

93 741 16 16 (centraleta)

Joan Pinyol

Acció Climàtica i Territori | Acció Climàtica

Servei del Medi Natural

Contacte Comunicació

IMATGE CORPORATIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

EL CONSELL A LES XARXES

NOTES DE PREMSA

El servei Productes de la Terra

Servei que ofereix suport especialitzat a productors i elaboradors del sector agroalimentari del Maresme, mitjançant la construcció d’una imatge de marca i la coordinació d’una xarxa que vetlla per les necessitats del sector en els àmbits de: informació, assessorament, elaboració d’estudis, formació en gestió empresarial, suport a la innovació i cooperació, promoció dels productes, presència en  jornades i esdeveniments gastronòmics amb l’objectiu de millorar la competitivitat de las empreses d’aquest sector.

Qui pot utilitzar el servei

Les empreses i entitats: Micro i petites empreses productores i elaboradores agroalimentàries del Maresme.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Primer: posar-se en contacte amb el servei via telefònica, correu electrònic o presencialment.

Desprès: omplir formulari amb les dades de l’activitat i rebre la visita del tècnic de referència.

Cost per al destinatari

Servei gratuït

Origen de la competència

Xarxa Productes de la Terra – Diputació Barcelona

Drets de les persones/empreses usuàries

Formar part de la Xarxa i gaudir de les seves prestacions.

El servei de treball i formació

El Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa de Treball i Formació que, des de 2013, impulsa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per facilitar la inserció laboral de les persones que es troben en situació d’atur de llarga durada. Aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servicio Público de Empleo Estatal.

A qui s’adrecen els Plans de Treball i Formació?

 • Persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.
 • Persones en situació d’atur beneficiàries de la rfenda mínima d’inserció, prioritzant les dones amb càrregues familiars i les persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de precepció de la prestació de la RMI.

Quines actuacions es duen a terme?

 • Accions d’experiència professional: contractació de persones que compleixen els requisits, durant 6 o 12 mesos (en funció de la convocatòria) a jornada completa.
 • Accions formatives relacionades amb el lloc de treball, en funció de les característiques de la convocatòria.

Objectiu dels plans de Treball i formació

El Consell Comarcal del Maresme hi participa amb la voluntat de reforçar els serveis específics d’auxiliar administratiu i auxiliar administratiu amb atenció al públic, així com els serveis municipals de peó de neteja, de construcció, de jardineria i de pintura.

A cada edició, el Consell Comarcal contracta una mitjana de 60 persones.

L’objectiu principal és que totes aquestes persones millorin les seves habilitats personals i professionals i tinguin més opcions més opcions de trobar feina una vegada finalitzi el programa en el qual hagin participat.

Contacte emprenedoria i empresa

Anna Climent

T.937411162  |  M.617344588

Àrea de Desenvolupament Econòmic | Desenvolupament Econòmic

Anna Climent

Gerència

El Servei d’Atenció LGTBIQ+ (SAI Maresme)

El SAI Maresme és un servei que permet avançar cap a una societat més igualitària que protegeixi qualsevol persona que senti vulnerats els seus drets per raó de la seva orientat sexual, identitat o expressió de gènere.

El Servei d’Atenció Integral LGBTI que ofereix el Consell Comarcal del Maresme està integrat a la Xarxa pública SAI impulsada pel Departament de Treball, Àfers Socials i Família a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya. D’aquesta manera es pot garantir plenament l’efectivitat dels drets i de les polítiques LGBTI tot facilitant l’atenció al col·lectiu des del Km0.

En el SAI LGBTI, és on pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació del personal de l’administració i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.

Les línies d’actuació se centren en:

 • Visibilitzar la diversitat d’identitats de gènere i opcions sexuals
 • Conèixer les realitats de les persones LGBTI del Maresme
 • Treballar per a la prevenció de la discriminació (LGTBIfòbies)
 • Atendre les persones que pateixen o han patit discriminacions per raó d’orientació sexual o identitat de gènere i qualsevol altra consulta que presenti la ciutadania
 • Fomentar i impulsar el desplegament de les polítiques LGBTI a la comarca
 • Formar en la diversitat sexual

El Servei d’Atenció Integral “SAI” dona resposta a la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  S’emmarca en les Polítiques de Gènere, d’Igualtat Home-Dona i les polítiques de Diversitat Sexual i de Gènere per una societat que garanteix la igualtat entre les persones. 

Qui pot utilitzar el servei

Lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer, pansesuals, asexuals

Què ofereix el SAI Maresme

Amb la finalitat de protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals, el SAI Maresme ofereix:

 • Informació i Assessorament legal a les persones que pateixen o hagin patit algun tipus de discriminació.
 • Informació i Assessorament psicològic sobre la diversitat sexual a persones i familiars que ho precisen.
 • Accions de Prevenció i Sensibilització.
 • Tramitació de las demandes administratives per LGTBI.

Professionals del SAI Maresme

 • Psicòloga
 • Advocada
 • Agent d’igualtat

Contacte SAI Maresme

Asmaa Aouttah

93 741 16 22

Drets i Serveis a les Persones | Drets i Serveis Socials

Montserrat Sanllehy

Contacte Benestar Social i igualtat

Montserrat Sanllehy

93 741 16 16 (centraleta) – M. 697825334

Drets i Serveis a les Persones