Imatge corporativa del Consell Comarcal del Maresme

<img src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2022/02/imatgecorporativatab1.png” alt=”” style=”width: 130px;”>
<img src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2022/02/imatgecorporativatab2.png” alt=”” style=”width: 130px;”>

Logotip vertical 2 tintes| descarrega en png

Logotip vertical 1 tinta | descarrega en png

Logotip vertical b/n fons blanc | descarrega en png

Logotip vertical b/n fons negre | descarrega en png

Logotip vertical fons blau | descarrega en png

Logotip horitzontal 2 tintes | descarrega en png

Logotip horitzontal 1 tinta | descarrega en png

Logotip horitzontal fons blau | descarrega en png

Logotip horitzontal b/n fons blanc | descarrega en png

Logotip horitzontal b/n fons negre | descarrega en png

<img src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2022/02/imatgecorporativatab3.png” alt=”” style=”width: 130px;”>

La nova imatge corporativa del Consell Comarcal del Maresme es compon a partir de la unió de l’escut del Maresme i el logotip previ del Consell Comarcal. La marca recupera el marc rombe de l’escut oficial i la curvatura dels costats aporta dinamisme i moviment al símbol.

Les onades recuperen la versió heràldica quedant emmarcades al rombe i mostrant un perfil intern sense diferència cromàtica que protegeix el símbol dels diferents fons
contextuals.

L’estructura principal del logotip és la centrada formada pel símbol i 2 línies de text igualades en amplitud.

Cromàticament es recupera el blau de la marca (pantone 258) i de l’escut oficial però es modifica el negre per un gris.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Work Sans en caixa baixa (minúscules)
i les inicials pertocants en caixa alta (majúscules)