Consum

Tothom que compra un producte o contracta un servei, sigui persona física o jurídica, té la consideració de persona consumidora. A més, a Catalunya, els drets i les obligacions del Codi de Consum també s’apliquen als treballadors autònoms i les microempreses quan contracten serveis bàsics i/o de tracte continuat (subscripcions; subministrament d’aigua, llum, gas, etc.).

Llegir més

Protegir els drets de les persones consumidores és l’objectiu de l’Oficina comarcal d’informació al consumidor (OCIC) del Maresme. Les nostres funcions són:

  • Informar, orientar i assessorar persones consumidores
  • Tramitar les queixes, reclamacions i/o denúncies relacionades amb consum
  • Mediar, inspeccionar i iniciar processos sancionadors
  • Arbitrar per intentar arribar a un acord satisfactori entre les parts
  • Educar i formar en consum a la població del Maresme
  • Desplegar a la comarca les campanyes d’inspecció i de conrol sistemàtic que, periòdicament, programa l’Agència Catalana de Consum

QUI POT UTILITZAR EL SERVEI

Tots els ciutadans del Maresme i les micro empreses de la comarca poden utilitzar el Servei de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC)

REQUISITS D’ACCÉS I MECANISMES DE SOL·LICITUD

A través d’aquesta pàgina web i de la web de l’Agència Catalana de Consum (www.consum.cat). Totes les consultes, queixes, reclamacions i denúncies que arriben de la comarca a l’Agència són derivades a l’OCIC Maresme

COST PER A LA PERSONA USUÀRIA

Els serveis de l’OCIC Maresme són gratuïts.

Responsable técnica: Olga Safont Responsable política: Laura Martínez
Àrea orgànica: Promoció Econòmica
CONTACTE:
TEL: 93 741 16 18 A/e: consum@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Cal demanar cita prèvia
mediació i arbitratgeescola de consum
drerts dels consumidorsnormativa de consum