Augmenten les reclamacions de consum tramitades per l’OCIC Maresme i les consultes relacionades amb la reparació de vehicles i el sector immobiliari

Coincidint amb la celebració , el 15 de març, del Dia Mundial dels Drets del Consumidor, l’OCIC Maresme fa balanç de la feina feta l’any passat. En total, l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor va dur a terme 2.518 actuacions, una xifra similar a la d’anys anteriors, però amb algunes diferències com l’increment experimentat per les reclamacions i l’augment de consultes relacionades amb la reparació de vehicles i sector immobilari.

L’OCIC Maresme és un servei que ofereix el Consell Comarcal per defensar els drets de les persones consumidores. Vehicula consultes, queixes, denúncies i reclamacions relacionades amb consum i, si és el cas, fa actuacions de mediació o d’arbitratge entre la persona reclamant i l’empresa.

El total d’actuacions realitzades l’any passat es desglossen en: 1.012 reclamacions, 680 mediacions, 648 consultes, tramitació de 100 denúncies, 61 arbitratges i 17 queixes.

Les reclamacions són el bloc que ha experimentat un increment més significatiu respecte a l’any passat, en concret un 10%. En el que no hi ha hagut variació ha estat en la temàtica. Els subministraments bàsics, i en especial l’electricitat, ha estat el que ha concentrat un volum més important de reclamacions (el 20%), seguit de les telefonies (11%) i el transport aeri (7%). Amb menys pes percentual se situen les reclamacions a entitats bancàries, asseguradores i compres per internet i transport de paqueteria.

Els subministraments bàsics (aigua, gas i llum) també han sigut el principal bloc que ha concentrat les consultes destacant les relacionades amb la manca de facturació per part d’algunes comercialitzadores d’energia. Aquest fet genera un deute de la persona consumidora que, en moltes ocasions supera els 8 mesos, i la incertesa respecte al moment en què es rebran el conjunt de rebuts.

L’OCIC informa a les persones que en el moment que rebin la facturació dels rebuts pendents tenen el dret a demanar un fraccionament del pagament equivalent als mesos en què han estat sense rebre la facturació.

Destaquen també les consultes i reclamacions presentades per les trucades comercials no desitjades que, tot i estar prohibides des de 2023 per l’entrada en vigor de la Llei General de Telecomunicacions, es continuen produïnt.

La comparativa amb l’any anterior mostra un substancial increment de les consultes relacionades amb la reparació de vehicles (cotxes, monovolums i furgonetes) i amb el sector immobiliari (agents immobiliaris, gestors immobiliaris i agències de lloguer).