El Consell Comarcal ofereix canguratge gratuït en 22 municipis maresmencs en el marc del programa Temps x Cures

Les famílies de 22 municipis de menys de 20.000 habitants que tenen conveniat amb el Consell Comarcal el programa Temps x Cures poden sol·licitar servei de canguratge a domicili. Aquest programa promogut pel departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal a les famílies proporcionant un respir en el temps dedicat a les cures dels infants.

El Consell Comarcal, que gestiona l’aplicació de Temps x Cures en els municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme, ofereix 3 modalitats de canguratge: a domicili, en espais municipals i serveis, a petició dels ajuntaments, que complementen activitats que es desenvolupen en el municipi. El servei de canguratge, en els tres casos, és gratuït per a les famílies.

Canguratge a domicili

22 municipis del Maresme, 2 més que l’any passat, han signat conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei de canguratge a domicili aquest 2024. Es tracta d’Alella, Premiá de Dalt, Mongat, Tiana, Teià, Argentona, Cabrils, Òrrius, Sant Vicent de Montalt, Vilassar de Dalt, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.

Les famílies empadronades en aquests municipis poden sol·licitar aquest servei, que es presta de dilluns a divendres entre les 7:00h i les 21:00h, a través del web de Temps x Cures.

Canguratge fix en espais municipals

Aquest any el servei es presta en 3 municipis: Montgat, Calella i Caldes d’Estrac. En col·laboració amb els respectius ajuntaments s’oferten espais de lleure i cura d’infants que ajuden a alliberar temps a les famílies, i principalment a les dones, mentre la mainada està atesa per professionals qualificats. Podeu veure l’oferta de cada municipi, així com els requisits d’accés, en aquest apartat del web de Temps x Cures.

La novetat d’aquest any és la incorporació de Caldes d’Estrac que ofereix el servei de pati obert a l’escola Sagrada Família, a més d’activitats itinerants de lleure.

Curs: “Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci

El Consell Comarcal del Maresme ofereix el taller “Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu negoci” amb la finalitat de facilitar que les persones emprenedores coneguin la mecànica dels impostos a les petites empreses i puguin fer, independentment o juntament amb la seva gestoria, una millor planificació de la seva tributació.

El curs, que combinarà la teoria i la pràctica, es realitza en format online i començarà el proper 25 d’abril. La formació va adreçada específicament a persones empresàries individuals autònomes i/o professionals independents amb la seva empresa en funcionament

METODOLOGIA

La metodologia serà teòrica-pràctica. Abans d’iniciar el taller seria necessari conèixer els perfils
de les persones participants, amb l’objectiu de poder treballar durant les sessions els casos de cadascuna d’elles.

S’impartirà un contingut teòric per explicar els conceptes claus de la fiscalitat d’un negoci. Cada persona participant traslladarà la informació al seu cas concret i l’anirà treballant. En tenir la informació prèvia de cada cas, s’aniran fent les precisions necessàries.

En finalitzar el taller s’expedirà un informe amb els aspectes fiscals i comptables adaptats a cada
negoci.

DURADA

8 hores repartides en 3 sessions: 25, 26 i 30 d’abril de 9:00h a 12:30h. La darrera sessió començarà a les 9:30h i finalitzarà a les 11:30h

FORMADORA

La formació anirà a càrrec de la consultora Yolanda Presa Alamillos (YPAproject)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvenicionada al 100% i no té cost per a les persones que la segueixin.

Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data


Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Presentació de sol·licituds: del 15 d’abril al 10 de maig

Les persones titulars d’un contracte de lloguer que tinguin entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024) ja poden presentar la seva sol·licitud per accedir a l’edició 2024 dels ajuts de lloguer. El termini finalitza a les 14h del 10 de maig.

Per accedir-hi, cal -entre d’altres requisits- que l’habitatge o habitació llogada per la qual es demana l’ajut sigui la residència habitual i el preu de l’arrendament sigui igual o inferior als 900 euros mensuals en el cas d’un habitatge o els 450€/mes si es tracta d’una habitació. A més, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos que no superi els 24.301,58€.

En aquest document podeu consultar tots els requisits i la documentació perquè l’es persones d’entre 36 i 64 anys puguin presentar la sol·licitud d’ajuts al lloguer

TRAMITACIÓ

TELEMÀTICA

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

PRESENCIAL

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

El nombre de turistes estrangers que visiten el Maresme segueix a l’alça els primers mesos de 2024

L’Observatori de Desenvolupament Local ha publicat les dades del mes de febrer sobre l’impacte del turisme estranger en els municipis del Maresme. La comparativa interanual consolida la tendència a l’alça de la comarca com a pol d’atracció de visitants procedents d’altres països.

Entre els mesos de gener i febrer han escollit el Maresme per passar uns dies de lleure 54.064 turistes estrangers, un 18,33% més que en el mateix període de 2023, un any rècord en què es van disparar totes les estadístiques comptabilitzant-se 845.047 visitants estrangers a la comarca amb un creixement del 30,1% respecte a 2022.

Pel que fa a la seva procedència, França s’ha mantingut durant els dos primers mesos de 2024 com a primer país de procedència i Països Baixos han substituït en el segon lloc Regne Unit mentre que Alemanya manté la tercera posició.

Podeu consultar les dades per municipis en aquesta infografia interactiva:

El Consell Comarcal del Maresme aportarà suport empresarial i mediambiental al Saló Internacional Nàutic que se celebrarà a Mataró el mes de maig

El Consell Comarcal del Maresme dona suport i participarà activament en el Saló Internacional Nàutic de Catalunya que se celebrarà al Port de Mataró del 17 al 19 de maig. L’objectiu és que aquest esdeveniment sigui un revulsiu per a la promoció de l’economia blava a la comarca, impulsi la cultura d’iniciació a la nàutica al Maresme i serveixi per avançar en la sostenibilitat i la preservació del medi marí.

Concebut com a espai de trobada i celebració de la cultura marítima, el Saló Internacional Nàutic
de Catalunya es perfila, més enllà de la mera exhibició d’embarcacions, com un epicentre d’intercanvi de coneixements, innovació i oportunitats de negoci. És en aquests darrers aspectes que el Consell Comarcal considera que cal aprofitar sinèrgies i posicionar el Maresme com a comarca potenciadora del talent, impulsora de la innovació i la sostenibilitat i generadora d’oportunitats de negoci a l’entorn de les activitats marítimes. Tot plegat, una oportunitat per dinamitzar l’economia maresmenca des d’una perspectiva sostenible.

El Saló Internacional Nàutic que, per primera vegada se celebrarà a Mataró, ocuparà 8.000m2 del Port de Mataró. Preveu, a més de carpes d’expositors, un espai destinat a la gastronomia i un altre on es desenvoluparan xerrades i contactes entre el sector.

El Consell Comarcal assessorarà les empreses i persones emprenedores que vulguin desenvolupar el seu negoci a l’entorn de les activitats nàutiques i també oferirà xerrades sobre els impactes ambientals dels vaixells i la necessitat de preservar i tenir cura de la biodiversitat marina.

Francesc Alemany, president del Consell Comarcal del Maresme i Miquel Iniesta Raventos i Haitcham Jaadi Día, responsables de l'empresa Salincat S.L

Francesc Alemany, president del Consell Comarcal del Maresme i Miquel Iniesta Raventos i Haitcham J. Díaz, responsables de l’empresa Salincat S.L

El Consell Comarcal del Maresme obté el segell Infoparticipa 2023 de transparència

El Consell Comarcal del Maresme és un dels deu consells comarcals que han obtingut el segell Infoparticipa que atorga el grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat de Barcelona (UAB) en reconeixement a les bones pràctiques comunicatives basades en criteris de qualitat i transparència.

En un any en què el segell ha apujat el nivell d’exigència, el Consell Comarcal del Maresme ha assolit el 92% dels indicadors requerits que, a partir de la Llei de transparència del 2013, responen a les següents qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre el municipi/comarca i la gestió dels recursos col·lectius i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.

En aquesta edició han obtingut el distintiu 116 dels 947 ajuntaments catalans, 10 dels 41 consells comarcals i 3 de les 4 diputacions.

L’acte de lliurament del segell Infoparticipa 2023 es va fer ahir a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. El distintiu corresponent al Consell Comarcal del Maresme el va recollir el conseller de Transparència, Bon Govern i Projectes Estratègics, Xavier Ponsdomènech, qui va fer un agraïment a l’esforç de millora que fan els diferents departaments de l’administració comarcal. També va tenir unes paraules de reconeixement a la tasca feta per la seva antecessora en el càrrec, Laura Ribot, per l’impuls que va donar a l’adaptació dels circuïts interns als requeriments de la transparència informativa.

El Mapa Inforparticipa 2023 té uns bons resultats al Maresme destacant els ajuntaments d’Arenys de Munt, Mataró i Premià de Dalt que han assolit el 100% dels requisits.

El Maresme activa la campanya “Que no et venguin la llauna!” per sensibilitzar el jovent dels riscos del consum de begudes energètiques

Gairebé la meitat dels joves d’entre 14 i 18 anys consumeixen regularment begudes energètiques i, sovint, desconeixen els efectes perjudicials que un consum excessiu pot tenir sobre la seva salut. La moda, la publicitat i les falses creences estan convertint aquestes begudes en un hàbit per a molts adolescents abans de l’entrenament del gimnàs, abans d’un examen i, fins i tot, en moments de lleure barrejades amb alcohol.

En aquest context, i sota la coordinació del Consell Comarcal, l’Oficina Jove del Maresme llança la campanya “Que no et venguin la llauna“. L’objectiu és afavorir els hàbits saludables i despertar l’esperit crític dels i les joves davant dels missatges publicitaris que promouen falsos mites a l’entorn d’aquestes begudes.

Per saber exactament què són les begudes energètiques, els seus components i els seus efectes, s’ha creat la pàgina web: Que no et venguin la llauna. Està pensada perquè tothom pugui accedir a la informació, però també per convertir-se en un recurs pedagògic per a entitats i professionals que treballen amb adolescents i joves.

Així, a més dels diferents espais informatius, s’ha elaborat un vídeo on diferents joves expliquen la seva relació amb les begudes energètiques i plantegen dubtes a un dietista-nutricionista que exposa els efectes d’aquesta “injeccció de cafeïna i sucre” en el cos.

La campanya, que s’inaugurarà oficialment el proper divendres (12 d’abril) a les 18h a l’Espai Jove de Can Jalpí de Pineda de Mar, es complementa amb una exposició que es podrà visitar en aquells municipis del Maresme que hi estiguin interessats.

Els diferents panells que configuren l’exposició aporten informació per apropar-se a les begudes energètiques amb esperit crític i convida a la reflexió sobre la societat de consum, com el mercat genera necessitats i les estratègies de venda.

“Que no et venguin la llauna” vol donar resposta a la necessitat plantejada pels serveis locals de Joventut de la comarca de disposar d’un recurs útil per abordar el treball de prevenció i promoció de la salut entre les persones joves.

Tot el material gràfic i visual de la campanya (video, plafons, cartell, flyer, il·lustracions…) ha estat elaborat per dos joves inscrits al Mapa de Joves Artistes del Maresme: en Rafa Aguilera i la Maria Agüero.

A més del Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, participen en el projecte: l’Agència Catalana de la Joventut i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, l’Ajuntament d’Argentona, l’Ajuntament de Pineda de Mar, el Consell Esportiu del Maresme, l’Institut Català de la Salut, la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques, i els Ajuntaments de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, a través del Servei Intermunicipal LA RULA.

El projecte Maresme EuroVelo 8 comença a caminar amb la concreció de les actuacions que es duran a terme en 15 municipis de la comarca

Maresme EuroVelo 8 és un projecte gestionat pel Consell Comarcal que, aprofitant el traçat maresmenc de la xarxa europea de rutes ciclistes EuroVelo, millorarà la sostenibilitat turística de la comarca mitjançant la promoció del cicloturisme (turisme verd, esportiu i de natura) com a oferta alternativa a la de sol i platja.

El projecte, inclòs a la convocatòria extraordinària 2023 del Plan de sostenibilidad turística en destinos del Ministerio de Industria y Turismo, compta amb una subvenció de 3.090.631 euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformacií i Resiliència dels fons europeus Next Generation EU i inclou actuacions genèriques que beneficiaran a tota la comarca i d’altres específiques que es duran a terme en els municipis que s’hi han mostrat interessats.

Després de la consulta feta al conjunt d’alcaldies maresmenques i d’estudiar la idoneïtat de les popostes, el Maresme EuroVelo 8 comença a caminar amb la incorporació de les actuacions concretes que es duran a terme en 15 municipis: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Malgrat de Mar, El Masnou, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Santa Susanna, Tiana i Vilassar de Mar.

Les actuacions, que hauran d’estar acabades abans del 31 de març de 2026, segueixen les següents linies:

  • Utilitzar la iniciativa europea d’itinerari ciclista litoral EuroVelo-8 com a reclam, proporcionant una “capa turística” a l’itinerari (senyalística, adequació, difusió digital, etc.) i les interconnexions amb la xarxa de senders ciclables que obrin l’experiència al rerepaís.
  • Dotar d’eines per gestionar de forma sostenible els espais naturals de la comarca (boscos, senders, rieres, i també platges), i de la pressió lúdica i turística que l’activitat cicloturista els imposarà: gestió, manteniment i senyalística turística de la xarxa de senders; gestió integrada de rieres i exemple de naturalització d’un tram; naturalització model d’una platja; gestió del sotabosc; observatori d’indicadors ETIS (eco comptadors, accessibilitat, etc.)
  • Dotar als municipis (interiors i de litoral) de mitjans i serveis per convertir el recurs natural de la comarca en producte cicloturístic: arranjament de camins, senyalística, zones de descans, aparcaments segurs, punts de recàrrega, pèrgoles ciclovoltaiques, terres fotovoltaics, i infraestructura ciclista en general.
  • Promoure digitalment els productes turístics de la comarca, especialment els cicloturístics, amb: una pàgina web amb tota l’oferta turística del Maresme; una central de reserves de tots els productes turístics de la comarca; i amb un màrqueting inbound de les experiències dels cicloturistes al Maresme.
  • Promoure la competitivitat de les empreses de la comarca relacionades: Ajuts a la transició digital de les empreses turístiques relacionades (convocatòria de subvencions), i millora de les infraestructures del Poma Bike Park (Premià de Dalt).

El projecte Maresme EuroVelo 8 s’estructura en 4 eixos: transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, transició digital i competitivitat.

TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE

Aquest eix, dotat amb 675.181 euros, incorpora actuacions en els elements naturals que perfilen la identitat del Maresme: rieres, platges, boscos i senders.

Les accions que es duran a terme en la xarxa de senders beneficiaran a tots els municipis de la comarca, igual que les incorporades en la gestió integrada de rieres i en les actuacions al bosc. Tot i això, El Masnou ha mostrat el seu interès en incorporar una actuació específica de naturalització de rieres.


Pel que fa a les platges, es contempla la seva naturalització i la creació d’illes de frescor. En aquest apartat, Vilassar de Mar s’ha interessat per dur a terme les dues actuacions i Malgrat de Mar per la creació al municipi d’una illa de frescor.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’eix de millora de l’eficiència energètica, amb una dotació pressupostària d’1.606.800€, contempla actuacions d’interconnexió del tram del Maresme EuroVelo 8 en els municipis d’Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Malgrat de Mar, Montgat, Pineda de Mar, Palafolls i Santa Susanna.

També inclou la instal·lació de pèrgoles ciclovoltaiques en els laterals de l’eix ciclable al seu pas per Alella, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Calella, El Masnou, Montgat, Palafolls i Vilassar de Mar; i contempla la creació d’infraestructura ciclista para ebikes i bicicletes (punts de recàrrega, reparació i neteja de bicicletes) en els municipis d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Malgrat de Mar, Montgat, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tiana.

A més a més, es faran aparcaments segurs per a bicicletes en els municipis d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, El Masnou, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna, Tiana i Vilassar de Mar.

TRANSICIÓ DIGITAL

Aquest eix compta amb un pressupost de 473.650€ i inclou accions de marketing, digitalització i monitorització que permetran tant la promoció del turisme sostenible a la comarca com l’accés online dels usuaris a diferents serveis com, per exemple, els fluxos turístics o les capacitats de càrrega elèctrica en temps real.

COMPETITIVITAT

El pressupost de les accions encaminades a millorar la competitivitat del Maresme tenen una dotació pressupostària de 335.000€. A més de la creació d’una Secretaria tècnica per vetllar per l’eficiència del projectes, actuacions a la Poma Bike de Park de Premià de Dalt i la millora de la infraestructura turística i d’accessibilitat del Passeig Marítim de Mataró com a part d’un conjunt d’intervencions que permetin millorar la creació de nous serveis turístics i especialment els relacionats amb el cicloturisme.

Descens de l’atur en 20 dels 30 municipis del Maresme

L’efecte Setmana Santa es reflecteix en les dades d’atur del mes de març. La desocupació ha baixat un 0,80% a la comarca deixant la xifra oficial de persones inscrites a les oficines d’ocupació en 21.087. Aquest descens, però, no s’ha produït en el conjunt dels 30 municipis maresmencs. La desocupació ha baixat en 20 i ha pujat en 10.

Les reduccions més intenses s’han registrat a Sant Iscle de Vallalta (-7,94%), Sant Pol de Mar (-7,44%) i Sant Vicenç de Montalt (-5,85%). En canvi, Alella (4,44%) i Tiana (3,10%) han experimentat els increments més intensos.

Amb les dades del mes de març, la taxa d’atur comarcal queda en un 8%, lleugerament superior a la provincial (7,67%) i a la catalana (7,34%). En l’esfera municipal manté una forquilla entre el 4,94% de Tiana i el 13,33% de Pineda de Mar.

Tots els sectors econòmics s’han beneficiat de la reducció de la desocupació sent la indústria la que ha registrat una major disminució (-2.01%).

D’altra banda, tal com constata el Report d’Atur elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local, el mes de març reforça la tendència a l’increment del nombre de persones aturades sense ocupació anterior. Aquest col·lectiu, anomenat SOA, suma ja un increment interanual de l’atur del 2,99%.

Les demandes d’ocupació de les persones en situació d’atur registrat al Maresme van dirigides, majoritàriament, a ocupacions elementals (24,7%) i a serveis com la restauració, venda i serveis personals (24,2%)

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de març elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal ajuda a consolidar les empreses liderades per joves del Maresme en el marc del Programa “Enlairem el Nostre Projecte”

Iniciar un projecte empresarial no és fàcil, però amb l’ajut de professionals s’aconsegueix. La dificultat real sol arribar a l’hora de mantenir la supervivència del negoci en el temps, principalment quan aquest està impulsat per persones joves que no disposen de prou experiència empresarial.

Amb aquesta constatació, el Consell Comarcal del Maresme -amb el suport de la Diputació de Barcelona- posa en marxa “Enlairem el Nostre Projecte”. És un Programa dissenyat per ajudar a fer créixer i consolidar les activitats econòmiques maresmenques de recent creació impulsades per persones joves menors de 35 anys.

El Programa, que és la primera vegada que s’executa al Maresme, s’estructura en 3 fases que s’aniran desenvolupant de manera simultània. La primera, que es durà a terme entre la segona quinzena d’abril i el mes de maig, inclou 25 hores de formació en gestió empresarial (gestió econòmica i financera, fiscalitat, màrqueting, transformació digital i habilitats directives).

La segona, que es perllongarà fins al mes de setembre, consistirà en un mentoratge especialitzat i individualitzat que ajudarà a millorar els diferents aspectes empresarials i competencials de cada activitat econòmica.

Finalment, les persones participants faran una estada de cap de setmana amb experts en l’àmbit de l’empresa que, mitjançant activitats i dinàmiques de grup, els permetran desenvolupar les seves habilitats directives i, a l’hora, establir sinèrgies i canals de cooperació professional.

Per asssegurar el màxim aprofitament, les places són limitades a 15 empreses que s’escolliran d’entre les interessades en funció de la projecció del negoci, la motivació de la persona emprenedora i la seva possible aportació al grup.

Les persones de menys de 35 anys que hagin posat en funcionament una activitat econòmica al Maresme en els darrers 3 anys i necessitin suport per consolidar el seu negoci ja es poden inscriure al Programa ” Enlairem el Nostre Projecte” emplenant aquest formulari:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data