Tancada la inscripció al curs de formació en TIC per a dones del Maresme

 


La demanda ha superat amb escreix l’oferta de places per al curs de formació en TIC per a dones del Maresme que organitza el Consell Comarcal del Maresme. En dues setmanes d’inscripció, s’han emplenat les 25 places disponibles i s’ha obert una llista d’espera de 25 persones més. Per aquest motiu es dona per tancada la inscripció a la quarta edició del curs de formació en TIC per a dones del Maresme.

Si voleu accedir al contingut del curs,
cliqueu aquí

Curs: “Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) per a la millora de la comunicació i el llenguatge en alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)”

Curs de 16 hores. Inscripcions obertes

 

El Consell Comarcal I Sersa Formació ofereixen a personal docent, monitors i vetlladors el curs: “Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) per a la millora de la comunicació i el llenguatge en alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)”. La formació, concentrada en 16 hores, té com a objectiu que els participants arribin a conèixer i saber aplicar els SAAC en el seu entorn de treball, millorant així la comunicació amb els seus alumnes per una banda, i facilitant en la seva mesura que aquests assoleixin les habilitats comunicatives que els hi permetin relacionar-se amb les persones del seu entorn i participar activament en les activitats de la vida quotidiana.

El curs, impartit per Sersa Formació, es farà aprofitant les vacances docents de Nadal (29, 30 i 31 de desembre i 5 de gener) per facilitar l’assistència dels professionals directament relacionats amb el món educatiu.

Podeu consultar els detalls del curs CLICANT AQUÍ

El Maresme es col·loca per sobre de la mitjana de Catalunya pel que fa a equipaments TIC a les llars

 


El Servei de la Societat de la Informació del Maresme ja disposa de les primeres dades sobre equipaments i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s) a la comarca. L’estudi apunta que les llars maresmenques estan millor equipades que la mitjana de Catalunya. Els paràmetres que s’han mesurat han estat: disposar d’ordinador, de connexió a internet, telefonia mòbil, televisió de pagament i DVD. En tots aquests àmbits, el Maresme supera la mitjana catalana i la mitjana de Mataró, si bé les dades maresmenques fan referència a 2004 i tant les de Catalunya com les de Mataró van ser recollides el 2003.


Segons les dades recollides per l’Observatori de la Societat de la Informació del Maresme, tot i que la implantació de les TIC’s va a un ritme accelerat i en un any es poden alterar notablement les dades, la distància del Maresme respecte a la mitjana catalana i mataronina és substancial en alguns àmbits. Per exemple, mentre que el 69,5% de les llars maresmenques disposaven de DVD el 2004, la mitjana de Catalunya el 2003 se situava en el 40,8% i mentre que el 56% de les llars de la comarca disposen de connexió a internet, la xifra catalana és del 34,6% i la mataronina del 43%. També hi ha una notable diferència respecte a la disposició d’ordinador personal. El 71% de les llars maresmenques en tenen. En el cas de Mataró, el percentatge es redueix al 58,2% i el conjunt de Catalunya se situa en un 55,1%. La distància és més curta pel que fa a televisió de pagament. Al Maresme un 23% de les llars estan abonades a algun canal de pagament, a Mataró declaren ser usuàries d’aquest servei un 21,9% i a Catalunya un 20,5%. Pel que fa a telefonia mòbil, el seu ús comença a ser gairebé universal. L’any 2004 un 85,3% de les llars maresmenques en disposaven d’algun terminal. La mitjana catalana el 2003 era del 82% i la mataronina del 76%. Tot i que no hi ha massa diferència en aquesta dada, si que al Maresme es detecta un major nombre de terminals per llar. Així, el nombre de llars amb 3 o més mòbils és del 36,3%, més del doble que el nombre de llars amb 1 mòbil (15,8%). Al conjunt de Catalunya, aquestes proporcions s’inverteixen de manera que és més nombrós el percentatge de llars que només tenen un mòbil (28,8%) que no pas 3 o més (22,9%). Segons l’enquesta realitzada com a base de l’estudi, en general l’actitud dels maresmencs i maresmenques respecte a les TIC’s és força positiva. En referència a internet, el 40,3% de la població del Maresme manifesta que el principal motiu per connectar-se és la recerca d’informació i un 36% assegura que utilitza la xarxa per motius de feina o d’estudis. Encara l’ús d’internet és baix en la realització de tràmits administratius (3,9%). Aquestes dades formen part d’un estudi més complert sobre la implantació de les TIC’s a la comarca que té dos àmbits de treball: les llars i les empreses. Les dades relatives a les empreses seran presentades per l’Observatori de la Societat de la Informació el mes de setembre.

El nombre de persones afectades per ERTO al Maresme s’eleva a 29.058

 

Fins al 14 d’abril s’havien presentat 4.804 Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació al Maresme afectant 29.058 persones treballadores. El 96% d’aquests expedients (4.616), segons recull l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, són per força major i poden atribuir-se a la crisi sanitària de la COVID-19.

 

El CCM se suma a la commemoració del Dia Internacional per la Pau

 


L’any 1981 l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de setembre com a Dia Internacional per la Pau amb l’objectiu de fomentar el diàleg i enfortir els ideals de treball en pro de la resolució dels conflictes per una vía pacífica. El Consell Comarcal del Maresme s’ha sumat a aquesta commemoració i el president, Pere Almera, va començar el Ple del passat dimarts amb la lectura d’un document que, seguint les directrius de les Nacions Unides, convida a organitzacions governamentals i no governamentals a potenciar la reflexió i a fomentar que les relacions internacionals, entre pobles i entre persones no es basin en sistemes fonamentats en la violència.


“Tant de bo la filosofia d’aquest dia s’estengui per tots els països i puguem celebrar la fi dels múltiples conflictes bèl.lics que assolen el món i que s’implementi el diàleg com a la millor tècnica per resoldre les diferències i acostar posicionaments en els diferents àmbits de la vida” conclou el manifest subscrit per tots els grups comarcals.

Carles Rocabert assumeix les funcions d’Antoni Soy al Consell Comarcal del Maresme i a l’EUM

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, ha nomenat Carles Rocabert vicepresident 1r i president de la Comissió Especial de Mobilitat i Infrastructures del CCM. També se l’ha designat president de l’Escola Universitària del Maresme (EUM). Carles Rocabert, que és conseller comarcal, alcalde de Cabrera de Mar i president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, assumeix les funcions que durant aquest mandat ha estat desenvolupant a l’administració comarcal Antoni Soy.


Antoni Soy va deixar els seus càrrecs al Consell Comarcal del Maresme, així com l’alcaldia d’Argentona, després de ser nomenat el passat 30 de novembre secretari d’Indústria del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.