El desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) arrenca al Maresme

El senyal digital arribarà a 170.000 llars de la comarca a partir d´aquest estiu

{+}  

{+}
El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran i el director de Televisió de Catalunya, Francesc Escribano, han presentat a la seu del Consell Comarcal del Maresme (CCM) el projecte “Maresme Digital” que, aquest estiu, convertirà la nostra comarca en pionera del desplegament de la Televisió Digital Terrestre (TDT). Aquest primer pas en ferm del canvi de la tecnologia analògica a la digital arrenca amb l´ampliació de la cobertura del senyal de TDT a tota la comarca. Així, les 170.000 llars del Maresme rebran els quatre canals digitals de Televisió de Catalunya (TV3, K3/33, 3/24, el canal pilot i el servei de dades interactives).


El Maresme ha estat escollit com a territori pilot per ser una zona especialment castigada per la mala cobertura dels senyals de televisió a causa, entre d´altres, de la complicada orografia del territori. Amb la implantació de la TDT no només s´aconseguirà la millora de la qualitat de la imatge i el so del senyal de televisió, sinó que aquests problemes quedaran resolts. Per tant, els habitants del Maresme seran pioners a Catalunya a fer el canvi del sistema analògic actual al sistema digital, una conversió que hauran de dur a terme totes les llars de l´Estat espanyol abans de l´any 2012, quan el sistema analògic deixi de ser operatiu. “Maresme Digital” neix per iniciativa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), com una aposta decidida i pràctica del Govern per impulsar la Tecnologia Digital Terrestre (TDT) a Catalunya. El projecte, impulsat per diversos Departaments i organismes de la Generalitat, implica a un munt d´agents com l´empresa TRADIA, responsable de distribuir el senyal de televisió, empreses instal·ladores de telecomunicacions, fabricants d´aparells receptors de TDT, distribuïdors i punts de venda, o el Consell Comarcal i els Ajuntaments, que col·laboraran en la implantació, difusió, formació i informació del nou sistema digital. Aquest projecte servirà de fet, de valuosa experiència pilot de cara a anar ampliant el desplegament a la resta del territori català. Pioners en la implantació de la TDT Tot i que “Maresme Digital” constitueix el tret de sortida de la implantació de la TDT a Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) ja fa temps que emet de forma continuada amb tecnologia digital des de la Torre de Collserola, concretament des de l´any 1998. En l´actualitat, el 80% de la població té cobertura digital, amb un total de sis centres emissors. A Catalunya, a més del canal múltiple de TDT de la CCRTV, el Govern de la Generalitat ja ha adjudicat la concessió d´un altre canal múltiple de caràcter privat a Emissions Digitals de Catalunya SA (grup Godó). Tot i que l´Estat espanyol ha estat pioner a la Unió Europea, junt amb el Regne Unit i Suècia, a desenvolupar una legislació que ha permès posar en funcionament la TDT, l´impuls i desenvolupament d´aquesta tecnologia està aturat a nivell estatal, a la espera de la reassignació de freqüències de l´antic operador Quiero TV. Segons el Govern central, la TDT podria provocar un procés inversor a l´Estat valorat en uns 4.000 milions d´euros. Les prestacions de la TDT són diverses. Permet rebre una millor imatge i qualitat de so, sense interferències, però el seu gran valor afegit és la possibilitat d´accedir a serveis i continguts interactius. A més, en un futur, també permetrà de rebre de forma gratuïta més canals de televisió; els quatre de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió que ja es veuen en l´actualitat, quatre canals més d´Emissions Digitals de Catalunya i els canals d´àmbit estatal, els cinc actuals i catorze més, a banda de les emissions de les televisions locals, que properament hauran d´integrar-se en el procés de digitalització. La TDT és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza la tecnologia digital per a la seva transmissió, que es pot efectuar per cable, per satèl·lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s´utilitzen els mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la televisió terrestre convencional, però adaptades. Així, per rebre la senyal de TDT cal adaptar l´antena que s´utilitza en l´actualitat, ja sigui individual o col·lectiva. En general però, els edificis de nova construcció que compleixin la ICT (Infraestructura Comú de Telecomunicacions) estan preparats per captar, adaptar i distribuir a tots els habitatges del bloc aquest nou senyal. No cal ni subscriure´s, ni pagar cap quota, atès que les emissions són totalment gratuïtes i en règim obert. L´únic aparell necessari per a poder rebre les emissions de TDT és un receptor de TDT, que pot ser de dos tipus: receptor amb MHP (Multimedia Home Platform), que permet rebre els serveis interactius, a més de la programació digital, i receptor bàsic, que només permet rebre el contingut digital. En el mercat, es poden trobar receptors externs (descodificador) o televisors digitals integrats.