Els serveis

ORGANIGRAMA COMARCAL

Planificació estratègica

Promoció econòmica

Serveis als municipis i innovació

 • Assistència tècnica municipal
 • Servei d’Informació als municipis (SIM)
 • Oficina comarcal de contractació administrativa (en projecte)
 • Contractació intel·ligent
 • Innovació pública (Administració electrònica)
 • Oficina comarcal d’inspecció de serveis (en projecte)
 • Oficina comarcal de selecció de personal
 • Protecció civil
 • Salut pública
 • CAAD. Centre d’atenció als animals domèstics de companyia del Maresme
 • Cooperació internacional

Medi Ambient i canvi climàtic

Equitat i acció social

Serveis a les persones

Serveis generals i d’organització i recursos humans

 • Transparència i bon govern
 • Recursos humans de la corporació
 • Règim interior
 • Pla estratègic del Maresme
PER BLOCS TEMÀTICS

Animals de companyia

Benestar social

Consum

Cultura

Economia i treball

Habitatge

Igualtat

Joventut

Medi ambient i canvi climàtic

Serveis als municipis

Serveis educatius

PER USUARIS

Serveis als ajuntaments

 • Servei de recursos i projectes europeus
 • Observatori de desenvolupament local
 • Xarxa comarcal de banda ampla
 • PUOSC i serveis territorials
 • Arxiu Comarcal del Maresme
 • Mostra Literària del Maresme
 • Oficina itinerant d’habitatge
 • Delegació de competències en atenció domiciliària
 • Coordinació dels serveis d’atenció primària (municipis de menys de 20.000 habiants)
 • Acollida itinerant
 • Mediació intercultural
 • Programa de sensibilització respecte al fet migratori
 • Servei de traducció per a persones nouvingudes
 • Capacitació de la població estrangera
 • Suport als equips municipals en el desplegament de la Llei de Dependència
 • Formació per a professionals municipals en diferents matèries
 • Sanejament d’aigües residuals
 • Recollida de residus, neteja viària i neteja de platges
 • Assessorament en canvi climàtic
 • Assessorament en energia (ACE)
 • Abastament d’aigua potable als municipis de l’Alt Maresme
 • Protecció civil
 • Servei d’alertes i situacions meteorològiques de risc
 • Salut Pública
 • Recollida d’animals abandonats
 • Servei de recursos i projectes europeus
 • Servei itinerant d’emprenedoria
 • Xarxa comarcal de Banda Ampla
 • PUOSC i serveis territorials
 • Assistència Tècnica municipal
 • Servei d’informació als municipis (SIM)
 • Oficina comarcal de selecció de personal
 • Oficina comarcal de contractació administrativa (en projecte)
 • Contractació intel·ligent
 • Innovació pública (Administració electrònica)
 • Oficina comarcal d’inspecció de serveis (en projecte)

Serveis per a les persones

Serveis per a les escoles

Serveis per a les empreses

Header text

Header text