Els serveis

ORGANIGRAMA COMARCAL

Planificació estratègica

Promoció econòmica

Serveis als municipis

Medi ambient i canvi climàtic

Equitat i acció social

Serveis a les persones

Serveis generals i d’organització i recursos humans

PER BLOCS TEMÀTICS

Animals de companyia

Benestar social

Consum

Cultura

Economia i treball

Habitatge

Igualtat

Joventut

Medi ambient i canvi climàtic

Serveis als municipis

Serveis educatius

PER USUARIS

Serveis als ajuntaments

Serveis per a les persones

Serveis per a les escoles

Serveis per a les empreses