Els serveis

PER CONSELLERIES

DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 • Suport a l’Atenció Social Primària
 • EAIA-Atenció a la Infància i Adolescència
 • Servei d’Atenció Domiciliària
 • Assistència a la Dependència
 • Transport adaptat
 • SIAD –Servei d’informació i Atenció a la Dona
 • SAI – Servei d’Atenció a la Igualtat LGTBIQ+
 • Atenció i suport a la Gent Gran
 • Atenció a col·lectius vulnerables i sensellerisme
 • Mediació intercultural
 • Ciutadania i immigració
PER BLOCS TEMÀTICS

BENESTAR SOCIAL

CULTURA

CONSUM

EMPRENEDORIA I EMPRESA

HABITATGE

JOVENTUT

CANVI CLIMÀTIC

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

SERVEIS A MUNICIPIS

PER USUARIS

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS PER A LES ESCOLES

SERVEIS PER A LES EMPRESES

ACCIÓ CLIMÀTICA

 • Canvi Climàtic
 • Agència Comarcal de l’Energia
 • Educació Ambiental
 • Meteomar
 • Abastament d’aigua i pous
 • Cicle de l’Aigua
 • Sanejament
 • Control d’abocaments
 • Gestió de
  Residus
 • Ponència Ambiental Comarcal

SERVEIS ALS MUNICIPIS

 • Borses Comarcals de personal
 • Assistència
  Tècnica als Municipis
 • Salut Pública
 • Protecció Civil
 • Compres agregades
 • CAAD-Centre
  d’Acollida d’Animals Domèstics del Maresme
 • Oficina comarcal de contractació administrativa
 • Oficina comarcal d’inspecció de serveis
 • Oficina comarcal de selecció de personal

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

 • Menjadors escolars
 • Ajuts individuals de menjador escolar
 • Transport escolar
 • Pla Comarcal de Joventut
 • Servei de Joventut
 • Oficina Jove del Maresme
 • Mobilitat Internacional Jove
 • Referent d’ocupació juvenil
 • Formació i lleure educatiu
 • Consell de la Cultura del Maresme
 • Mostra Literària del Maresme
 • Arxiu Comarcal del Maresme

HABITATGE

 • Oficina d’Habitatge del Maresme
 • Ajuts de lloguer
 • Borsa de lloguer
 • Habitatges de Proteccióoficial
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Servei de gestió d’habitatges de lloguer social i assequible

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 • Emprenedoria
 • Xarxa Interacció Empresarial-Enxarxa
 • Maresme, Servei d’Ocupació
 • Coordinació Mesa de Reactivació Socioeconòmica del Maresme
 • El Maresme per l’Economia social i solidària
 • Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor

TEIXIT PRODUCTIU

 • Observatori de Desenvolupament Local
 • Assessorament empresarial: consolidació, competitivitat, formació i internacionalització
 • Xarxa de Productes de la Terra
 • Turisme

GOVERNANÇA, SERVEIS INTERNS I RECURSOS HUMANS

 • Serveis Jurídics
 • Hisenda i Serveis Econòmics
 • Servei de Contractació Administrativa
 • Planificació i Administració dels Recursos Humans
 • Informàtica i TIC)

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 • Elaboració dels quadres de comandament i gestió i seguiment del compliment d’objectius i indicadors interns
 • Planificació Estratègica
 • Fons Next Generation i projectes amb finançament europeu
 • Transparència
 • Accés a la informació pública i bon govern
 • Assistència i suport als municipis en matèria de transparència
 • Coordinació i desplegament del Pla Antifrau
 • Administració Electrònica
 • Assistència tècnica als municipis en matèria d’administració electrònica
 • Coordinació amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC), Localret i Diputació en matèria d’Administració Electrònica i ciutats digitals
 • Impuls i coordinació de projectes de Participació Ciutadana