Canvi climàtic
Canvi climàtic

El Canvi Climàtic és un fenomen que està afectant i afectarà a la comarca amb unes conseqüències molt importants sobre l’ecosistema, l’economia i les persones. Per això, el CCM va prendre la determinació de situar com a eix prioritari dins les seves línies d’actuació el donar suport als Ajuntaments per emprendre mesures d’adaptació als canvis i mitigació dels gasos d’efecte hivernacle.

Responsable técnic: Jordi Bonet Responsable política: Montserrat Garrido
Àrea orgànica: Medi Ambient i Canvi Climàtic
Contacte: jordi.bonet@ccmaresme.cat
Tel: 93 741 16 16 (ext. 225)

ACTUALITAT