Canvi climàtic
Canvi climàtic

El Canvi Climàtic és un fenomen que està afectant i afectarà a la comarca amb unes conseqüències molt importants sobre l’ecosistema, l’economia i les persones. Per això, el CCM va prendre la determinació de situar com a eix prioritari dins les seves línies d’actuació el donar suport als Ajuntaments per emprendre mesures d’adaptació als canvis i mitigació dels gasos d’efecte hivernacle.

Continuar llegint

La comarca patirà canvis i cal estar preparats per desenvolupar-los, integrar-nos a l’ecosistema i aprofitar les oportunitats que ens deixa. Amb una comarca de 30 municipis que comparteixen problemes similars, el CCM treballa per tenir una visió amplia per afrontar els reptes de progresar en una transició cap un sistema sostenible i que salvaguardi el futur de les properes generacions. 

Treballem en les següents línies d’actuació:

  • Coordinació amb diverses administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntaments) per una acció conjunta en front el Canvi Climàtic.
  • Tasques de sensibilització als instituts del Maresme front el Canvi Climàtic
  • Difusió en els mitjans de comunicació sobre l’actualitat en relació al Clima.
  • Organització de conferències en relació als reptes de futur.
  • Donar suport a les activitats dirigides per els Ajuntaments o organitzacions relacionades amb el Canvi Climàtic.
    

Responsable técnic: Jordi Bonet Responsable política: Montserrat Garrido
Àrea orgànica: Medi Ambient i Canvi Climàtic
CONTACTE: WEB: www.ccmaresme.cat
TEL: 93 741 16 16 (ext. 225)A/e: jordi.bonet@ccmaresme.cat

ACTUALITAT: