Atenció a la infància (EAIA)

La funció de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) és atendre i protegir tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament, ja sigui perquè no hi ha cap adult que pugui atendre les seves necessitats bàsiques o perquè aquests estan impossibilitats per fer-ho i si ho fan suposi  un greu perill per al menor.

Llegir més

A més, atén també aquells menors que presenten símptomes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals, d’explotació i altres. Totes les actuacions del servei estan regulades per la Llei de protecció de menors i desemparats aprovada l´any 1991 pel Parlament de Catalunya.

qui utilitza el servei?

Els menors en situació d´alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d’atenció social primària dels ajuntaments de la comarca (excepte Mataró) i els  professionals d´altres serveis de la xarxa pública i privada de benestar social.

què fem?

  • Suport i assessorament  als professionals de la xarxa d´atenció social.
  • Estudi interdisciplinari  de la situació personal, familiar i de l´entorn del menor
  • Proposta de les mesures de protecció, que poden ser:
  • Atenció en la pròpia família: quan es dóna suport als pares amb la col·laboració dels serveis socials d’atenció primària municipals
  • Acolliment familiar temporal o indefinit (acolliment simple o preadoptiu), i acolliment en un centre públic de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAI).

L’adopció de qualsevol d’aquestes mesures va acompanyada  d´un desplegament tècnic que garanteixi al menor la protecció i l´atenció més adequades en el moment actual (serveis socials, sanitaris, educatius, etc.), i la previsió d’un futur més enllà dels 18 anys, que és quan els serveis d’infància perden la seva competència per majoria d’edat dels menors.

Responsable tècnica: Olga LaraResponsable política: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i acció social
CONTACTE:
TEL: 93 741 11 72 A/e: eaia@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00h a 15:00h.
Dimarts de 9 a 14.30h i de 16:30h a 19:00h

LÍNIES DE SERVEI: