EAIA: expedients de risc

Estudi, valoració, actuació i atenció d’infants i adolescents en risc o en situació de desemparament. Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de la seva competència. Fer valoracions especialitzades a partir dels informes de derivació dels serveis socials bàsics municipals (ordinaris) Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

A qui s’adreça

Als ajuntaments (tret de Mataró) i la ciutadania.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Tots els ajuntaments gaudeixen del servei per llei.

Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

La ciutadania trucant al telèfon de Infància 116 111.

Cost per al destinatari

Servei gratuït

Drets de les persones usuàries

Estudi i atenció especialitzada dels casos d’infància en risc derivats pels serveis socials (ordinaris i prioritaris).

Rebre resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).