EAIA: expedients de tutela

Atenció i tractament dels infants i adolescents en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el tractament i seguiment de les seves famílies. Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el seguiment , tractament i l’avaluació de les mesures de protecció. Elaboració i control dels plans de millorament (ordinaris). Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

Qui pot utilitzar el servei

Ajuntaments. Ens adrecem a tots els ajuntaments de la comarca, excepte Mataró.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Coordinacions periòdiques dels professionals dels serveis socials i mitjançant el treball en xarxa continu per poder acordar els casos que seran derivats a l’EAIA per iniciar l’estudi i els assessoraments  (ordinaris). Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

Cost per a les persones usuàries

Servei gratuït

Drets de les persones usuàries

Derivar a l’EAIA la responsabilitat sobre el seguiment i tractament dels infants i adolescents en situació de desemparament (ordinaris). Donar resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).