Cèdules d’habitabilitat

Qui pot utilitzar el servei

Propietaris, tècnics, comunitats de propietaris…

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencial i telemàticament (Seu electrònica pàgina del CCM). Pagament taxa via internet o caixer

Cost per al destinatari

En el cas de les cèdules hi ha taxes depenent l’import de si és de segona ocupació o de primera. Els duplicats no tenen cap cost per el beneficiari.  En els ajuts de rehabilitació no hi ha cap cost.

Serveis

Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

Entrada i registre de sol·licituds, entrega de carta de pagament de taxes i resguard, tràmit tècnic de revisió de l’expedient, inspecció si és necessari, atorgació de la cèdula i entrega via presencial, correu o telemàtica.

Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació

Entrada i registre de sol·licituds i entrega de resguard i carta de pagament, enviament de l’expedient a Barcelona.               

Duplicats de cèdules

Entrega de duplicats de cèdules en vigor.       

Ajuts de Rehabilitació

Sol·licitud i tràmits d’ajuts de rehabilitació per edificis unifamiliars i plurifamiliars, inspeccions dels mateixos, seguiment de l’expedient fins la finalització del mateix, control de costos e informes tècnics.