Borsa de lloguer

La Borsa de lloguer d’habitatges és un servei que ofereix el Consell Comarcal del Maresme amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i garantir d’aquesta manera l’accés de la població a un habitatge digne i a un preu just.

Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal facilita a les persones propietàries de pisos buits la incorporació del seu habitatge a aquesta Borsa amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.

Comoditat i seguretat perquè,

  • El Consell Comarcal fa de mitjancer entre les persones propietàries i les llogateres
  • Se n’encarrega de tota la tramitació, fa un seguiment per assegurar el compliment de les obligacions contractuals
  • Dota l’habitatge d’una assegurança multirisc
  • Garanteix el cobrament del lloguer amb l’Avalloguer
  • En cas de ser necessari, facilita assistència jurídica a les persones propietàries.