Home Medi Ambient i Canvi Climàtic Control d’abocaments d’aigües residuals
Control d’abocaments d’aigües residuals
Control d’abocaments d’aigües residuals

El Consell Comarcal del Maresme va posar en marxa el Servei de control d’abocaments d’aigües residuals industrials el 1999 com a eina clau per millorar la qualitat ambiental del territori.

Llegir més

L’aplicació d’aquest servei comporta l’establiment d’un estricte control dels abocaments d’aigües residuals efectuats als sistemes de sanejament comarcals, tant des de les xarxes de clavegueram i col·lectors municipals com des de les instal·lacions pròpies de les empreses o polígons industrials. Aquest servei té competència en tots els municipis de la comarca exceptuant Montgat i Tiana.

L’objectiu principal és el de vetllar per una bona qualitat de les aigües residuals i minimitzar la càrrega contaminant a l’entrada de les depuradores comarcals, i així garantir un òptim tractament de les aigües residuals a les depuradores comarcals i un correcte abocament al medi; per tot això, cal evitar episodis de contaminació i sensibilitzar el teixit industrial de què tots els abocaments que efectuïn en els sistemes de sanejament comarcal s’ajustin a la normativa.

El marc legal és el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües Residuals de la Comarca del Maresme (BOPB núm. 187, de 5 d’agost de 2004)

El servei té entre les seves funcions:

  • Autoritzar a les empreses per abocar les seves aigües residuals industrials a qualsevol clavegueram municipal que vagi a parar als sistemes de sanejament comarcals.
  • Concedir els permisos d’abocament a termini, condicionats al compliment d’un programa de reducció de la contaminació
  • Realitzar inspeccions a totes aquelles empreses o instal·lacions que utilitzen aigua per a ús industrial, amb potestat sancionadora

Responsable tècnica: Marta CarbonellResponsable política: Montserrat Garrido
Àrea orgànica: Medi ambient i canvi climàticHORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Contacte: mcarbonell@ccmaresme.catDe dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
TEL: 93 741 16 13