El Consell Comarcal realitzarà un estudi per determinar com s’ha de dur a terme la recàrrega de l’aqüífer de la Tordera amb aigua regenerada

El Consell Comarcal del Maresme aposta per la regeneració i reutilització com a estratègia clau per fer front a la sequera i avançar cap a un cicle integral de l’aigua que faci més resilient el territori davant la situació d’escassetat de pluges.

Considera, a més, que l’escenari actual i les perspectives a curt i llarg termini obliguen a fer una planificació d’inversions coherent, sense improvitzacions, i focalitzada a garantir el subministrament d’aigua en els propers anys, sent la principal fita la recàrrega dels aqüífers i, prioritàriament, el de la Tordera.

Per començar a sentar les bases de com s’hauria de dur a terme la recàrrega d’aquest aqüífer, les actuacions que s’haurien de realitzar i el seu cost econòmic, el Consell Comarcal i l’ACA signaran un conveni de col·laboració que ja va ser aprovat per unanimitat en el Ple celebrat ahir.

El conveni contempla una inversió de 110.000 euros que s’executaran entre el 2024 i el 2025 per realitzar l’estudi d’alternatives i la redacció del projecte bàsic de l’actuació “ERA a Pineda de Mar per recàrrega de l’aqüífer de la Tordera (retorn a la riera de Vallmanya) i altres usos, i xarxa de distribució”.

Aquest estudi, que es realitzarà simultàniament al Pla Director que s’està redactant que contemplarà l’extensió dels sistemes de regeneració d’aigua a les diferents depuradores de la comarca, així com el pla d’usos d’aquesta aigua.

l Maresme és una comarca, tal i com constata l’informe d’ Estratègia de transició energètica i acció climàtica elaborat per la Diputació de Barcelona, amb un elevat risc de vulnerabilitat per la reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, la disponibilitat d’aqüífers i l’afectació que pot tenir sobre la població en general, però també sobre sectors econòmics estratègics com l’agricultura, la indústria i el turisme.