Suport als municipis en el desplegament de les polítiques locals de joventut

Capacitació de professionals, assessorament en el disseny de plans i projectes de joventut, materials de coneixement de la realitat juvenil (Informe realitats juvenils), impuls del treball en xarxa entre els serveis de joventut.

Qui pot utilitzar el servei

S’adreça als ajuntaments de la comarca: professionals dels ajuntaments, principalment de les regidories de joventut, però també s’inclouen altres professionals que treballen amb joves.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Les actuacions del Servei Comarcal de Joventut s’adrecen als ajuntaments de forma oberta, i ells decideixen si hi participen o no.

Cost per al destinatari

Servei gratuït

Origen de la competència

No hi ha competència. Es regula a través del Contracte Programa.