Recursos d’informació i orientació

Aquesta acció inclou el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, web Buscador Jove per recursos formatius i d’orientació, desplegament de l’Oficina Jove en l’àmbit comarcal, etc. Els instituts d’ensenyament post obligatòria poden sol·licitar el servei als seus ajuntaments.

Qui pot utilitzar el servei

S’adreça als ajuntaments de la comarca: professionals dels ajuntaments, principalment de les regidories de joventut, però també s’inclouen altres professionals que treballen amb joves.

S’adreça als Ciutadans: A les persones joves del Maresme fins els 30 anys.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Ajuntaments: Les actuacions del Servei Comarcal de Joventut s’adrecen als ajuntaments de forma oberta, i ells decideixen si hi participen o no.

En el cas del Servei de Mobilitat Internacional jove del Maresme els ajuntaments han de signar un conveni bilateral amb el CCM per la compra conjunta esporàdica del Servei.

Ciutadans: Formulari de derivació intern dels ajuntaments. Whatsapp/telèfon/instagram/fb/mail/presencialment. Per gaudir del servei on line: es fan assessories per Hangouts, Skype o correu electrònic.

Cost per al destinatari

Servei Gratuït per als ciutadans.

Ajuntaments: Només el Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme té un cost per als ajuntaments que en formen part. Aquest cost es calcula en funció de diferents criteris que prèviament es consensuen amb els ajuntaments.

Criteris:

  1. Quota fixa anual comuna per a tots.
  2. Població
  3. Si tenen o no assessoria (si n’hi ha, es paga un plus per hores d’assessoria
  4. Si demanen activitats (tallers, etc) o no.

Forma de liquidació:

Ajuntaments: L’entitat adjudicatària del Servei de Mobilitat, liquida directament el cost del servei a cadascun dels ajuntaments per la part que li que correspon amb la presentació de factures trimestrals o anuals, segons el convingut amb els ajuntaments.

Aportació econòmica: Només en el cas del Servei de Mobilitat, en funció dels criteris pactats amb els ajuntaments.

Finançament del servei: Contracto programa de la Generalitat de Catalunya i a través de la Diputació de Barcelona.

Origen de la competència

No hi ha competència. Es regula a través del Contracte Programa.