El servei Productes de la Terra

Servei que ofereix suport especialitzat a productors i elaboradors del sector agroalimentari del Maresme, mitjançant la construcció d’una imatge de marca i la coordinació d’una xarxa que vetlla per les necessitats del sector en els àmbits de: informació, assessorament, elaboració d’estudis, formació en gestió empresarial, suport a la innovació i cooperació, promoció dels productes, presència en  jornades i esdeveniments gastronòmics amb l’objectiu de millorar la competitivitat de las empreses d’aquest sector.

Qui pot utilitzar el servei

Les empreses i entitats: Micro i petites empreses productores i elaboradores agroalimentàries del Maresme.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Primer: posar-se en contacte amb el servei via telefònica, correu electrònic o presencialment.

Desprès: omplir formulari amb les dades de l’activitat i rebre la visita del tècnic de referència.

Cost per al destinatari

Servei gratuït

Origen de la competència

Xarxa Productes de la Terra – Diputació Barcelona

Drets de les persones/empreses usuàries

Formar part de la Xarxa i gaudir de les seves prestacions.