Sensibilització en relació al fet migratori

En el marc del Pla hem dut i estem duent a terme diferents actuacions per sensibilitzar sobre el fet migratori. Entre aquestes, destaquem el Programa de la Diversitat com a recurs propi que portem a terme en diversos municipis de la comarca. A la vegada, podem oferir el nostre suport en la definició i execució d’altres accions de sensibilització, d’acord amb les voluntats manifestades pels ajuntaments.