Catàleg de recursos formatius en matèria d’igualtat, violència masclista i LGTBI+

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació


Ateneu, materials i recursos per a la formació


deos fomatius sobre estratègies conta la segregació escolar

En el marc del Pacte contra la segregació escolar, el Departament d’Educació posa a disposició de tota la comunitat educativa uns materials audiovisuals formatius amb l’objectiu facilitar una aproximació a l’anàlisi i diagnòstic de les desigualtats educatives al municipi i a les eines disponibles per dissenyar, implementar i avaluar polítiques educatives dirigides a reduir la segregació escolar en l’àmbit local.

Aquests materials han estat elaborats per encàrrec i coordinació del Departament d’Educació al Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques socials GEPS de la Universitat Autònoma de Barcelona, i són la base d’una proposta formativa de 30 hores que s’oferirà progressivament als diferents agents de la comunitat educativa i del món local vinculats a la programació de l’oferta, als procediments d’admissió i a la lluita contra la segregació escolar.


Coeduca’t

El curs 2019-2020 el Departament d’Educació inicia el Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

COEDUCA’T AMB EL CURRÍCULUM

Persones destinatàries: Equips impulsors de centre.

Requisits de certificació:

El dret a certificació de l’activitat estarà subjecte al 80% d’assistència a la formació i el lliurament d’una tasca de caire reflexiu i pràctic.

Descripció:

Aquesta formació s’emmarca com una de les actuacions del Pla d’igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015.

La persona formadora és l’encarregada tant del seguiment i de l’avaluació, com de les tasques de cada un dels vuit mòduls.

Objectius:

– Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l’actualitat, el seu marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.

Continguts :

– Marc legal i conceptual de la coeducació i la construcció social del gènere.
Currículum i perspectiva de gènere.
– L’educació afectiva-sexual. Materials i recursos pedagògics per acompanyar a la
diversitat de gènere i familiar.
– Prevenció de les violències masclistes en el centre educatiu.
– Pràctiques coeducatives de referencia

 Observacions:

S’adreça a centres educatius per iniciar pràctiques coeducatives o bé a centres que ja les estiguin duent a terme.

Aquesta activitat consta de sessions en línia síncrones (VCF) a través de Google Meet.

El curs s’ha ampliat a 30h.

Informació i materials: COEDUCA’T

Organització: Servei de Currículum d’Infantil i Primària

Via d’accés: Difusió als centres educatius del ST i portal XTEC/ Formació

Correu electrònicmblasco2.xtec.cat

Cursos vigents: Coeduca’t amb el curriculum


Institut Català de les Dones

Departament d’Igualtat i Feminismes


Formació Virtual en matèria digualtat


Autoaprenentatge en matèria d’igualtat


Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Ofereix un ampli ventall de cursos i sessions formatives virtuals per promoure l’equitat en els treballs, la corresponsabilitat i el reconeixement de les cures, i la reorganització dels usos del temps.


DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formació en matèria d’igualtat

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

ALTRES

GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Polítiques d’Igualtat

CRAF – Centre de recursos i accions formatives

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

ALTRES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.