Maleta coeducadora

Per a centres d’educació primària de la comarca del Maresme

En el marc del desplegament de les accions del Pla d’Igualtat Comarcal i en la línia de sensibilització i prevenció que es treballa des del Protocol Comarcal per l´abordatge de la violència masclista, des de l´Àrea de Benestar Social – Igualtat del Consell Comarcal del Maresme, hem creat un recurs pedagògic per posar a disposició de les escoles primàries del Maresme.

En aquest sentit, apostem per la coeducació com a eina de prevenció i sensibilització de violències i com a recurs fonamental per tal de combatre la LGTBIfòbia, el racisme i qualsevol altre actitud discriminatòria envers les persones. Creiem imprescindible dur a terme un canvi de mirada per a treballar des del reconeixement i valoració de la diversitat i així aconseguir apropar-nos a la igualtat real.

Us presentem La Maleta Coeducadora que conté contes, llibres i àlbums il·lustrats per treballar diferents eixos coeducadors: Rols de gènere, Educació emocional i afectiva sexual, Violències, Sabers i aportacions de les dones, Diversitat i Professorat.

El material s’acompanya d’una guia amb orientacions per l’ús i propostes per dur a terme a l’aula, així com recursos online complementaris. La maleta estarà a disposició del centre que ho sol·liciti per un període de dos mesos durant el curs escolar.

Com demanar la Maleta Coeducadora

Per demanar-la només cal omplir el formulari i compromís de préstec per a poder fer-vos proposta de dates de cessió del material. Un cop utilitzat el recurs us demanarem una Avaluació de la vostra experiència amb la Maleta coeducadora per tal de millorar aquells aspectes que considereu adients