SIAD Suport Intercultural

És un servei que s’ha creat per donar resposta a les necessitats d´assessorament i atenció en temes de gènere tant per a les dones d´origen immigrat com per als professionals dels serveis municipals.

Aquest servei ofereix:

1. Mediació Intercultural en temes de gènere:

  • Intervenció en casos de violència masclista.
  • Intervenció amb dones que tenen necessitats de diferents tipus.

2. Acompanyament de les dones als diferents serveis

Les dones que encara desconeixen els serveis tant municipals com comarcals i provincials, troben moltes dificultats  a seguir el procés que emprenen: dones maltractades i/o amb problemes psicològics, dones de nova arribada, dones amb dificultats d’idioma o dones mancades d’una xarxa social. Des del SIAD oferim acompanyament en aquests serveis per tal de donar suport psicològic a la dona.

4. Treball comunitari

Es treballa amb el col·lectiu de dones d’origen estranger per tal d´afavorir la seva formació, sensibilització i participació; i amb professionals per tal de dissenyar accions a favor de la igualtat i de la visibilitat de les dones immigrades en el seu territori.

S’ofereixen:

  • Xerrades i formació
  • Suport a les entitats de dones d´origen immigrat.
  • Suport a professionals: xerrades, assessorament en la relació amb el col·lectiu i amb les entitats, disseny i/o organització conjunta d´actes i activitats, foment del treball en xarxa, etc.
  • Visibilització de les aportacions de les dones d’origen estranger a la comarca