Catàleg de recursos formatius en matèria d’igualtat, violència masclista i LGTBI+

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

COEDUCA’T

El curs 2019-2020 el Departament d’Educació inicia el Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

L’objectiu és avançar cap a un model de sistema educatiu inclusiu, que incorpori la igualtat de gènere i la coeducació per contribuir a la millora de la societat, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses, per poder prevenir, així, la violència masclista.

COEDUCA’T AMB EL CURRÍCULUM

Persones destinatàries: Equips impulsors de centre.

Requisits de certificació:

El dret a certificació de l’activitat estarà subjecte al 80% d’assistència a la formació i el lliurament d’una tasca de caire reflexiu i pràctic.

Descripció:

Aquesta formació s’emmarca com una de les actuacions del Pla d’igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015.

La persona formadora és l’encarregada tant del seguiment i de l’avaluació, com de les tasques de cada un dels vuit mòduls.

Objectius:

– Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l’actualitat, el seu marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.

Continguts :

– Marc legal i conceptual de la coeducació i la construcció social del gènere.
Currículum i perspectiva de gènere.
– L’educació afectiva-sexual. Materials i recursos pedagògics per acompanyar a la
diversitat de gènere i familiar.
– Prevenció de les violències masclistes en el centre educatiu.
– Pràctiques coeducatives de referencia

 Observacions:

S’adreça a centres educatius per iniciar pràctiques coeducatives o bé a centres que ja les estiguin duent a terme.

Aquesta activitat consta de sessions en línia síncrones (VCF) a través de Google Meet.

El curs s’ha ampliat a 30h.

Informació i materials: COEDUCA’T

Organització: Servei de Currículum d’Infantil i Primària

Via d’accés: Difusió als centres educatius del ST i portal XTEC/ Formació

Correu electrònicmblasco2.xtec.cat

Cursos vigents: Coeduca’t amb el curriculum

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Laboratori de polítiques públiques feministes

Formació en matèria d’igualtat

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

ALTRES

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

PROGRAMA FORMATIU DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Aquest programa formatiu de prevenció de la violència masclista consta de formació per a docents, per l’alumnat de cicle superior d’Educació Primària i alumnat de 3r i 4t d’ESO i formació per les famílies. 

Els materials han estat elaborats amb la col·laboració d’entitats expertes en prevenció de la violència masclista: CoeducaAcció i Fundació Aroa.

Vídeos de Prevenció de la Violència Masclista

L’objectiu d’aquests vídeos és oferir una eina de sensibilització per desemmascarar la violència masclista i com els estereotips de gènere estan molt presents a la societat. La col·lecció consta de 8 càpsules en que la protagonista, la Júlia reflexiona sobre les situacions de violència masclista que s’hi va trobant al llarg de la seva infantesa i adolescència.

Primària | Secundària | Famílies


PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES


PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENTRE L’ALUMNAT


DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Polítiques d’Igualtat

CRAF – Centre de recursos i accions formatives

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

ALTRES

GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Polítiques d’Igualtat

CRAF – Centre de recursos i accions formatives

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

ALTRES