Grups de treball del Consell de Cultura del Maresme

Quins son els grups de treball del Consell de Cultura del Maresme?

El Consell de Cultura del Maresme aprova la constitució de 5 grups de treball per recollir les inquietuds dels sectors. Pot incorporar-s’hi tothom que vulgui, només cal omplir el formulari adjunt. Les persones que s’inscriguin podran participar en les reunions dels grups de treball. Rebran la convocatòria per correu electrònic.

Tenint en compte la gran varietat de sectors culturals que conviuen a la comarca, s’han establert els següents 5 grups de treball.

D’altra banda, tothom que vulgui pot inscriure’s en el grup o grups de treball en el qual desitgi participar, segons les seves preferències:

Aquests espais de treball estan oberts a la participació d’entitats, professionals i persones interessades que vulguin aportar-hi la seva opinió.