Bústia ètica i de bon govern

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal de comunicació electrònica on qualsevol persona pot alertar i comunicar conductes dutes a terme per l’administració del Consell Comarcal del Maresme que puguin resultar contràries al dret i/o als principis del Codi Ètic i de Bon Govern

Objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern

Contribuir al sistema de control en la gestió pública i alerta sobre possibles irregularitats, en defensa dels principis de qualitat democràtica i de bon govern.

Facilitar la comunicació bidireccional entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i al persona que alerta.

Garantir la confidencialitat de les comunicacions i la protecció de la identitat de les persones que hi intervenen.

La Bústia Ètica i de Bon Govern NO és un canal per traslladar queixes, suggeriments o propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics. Per aquests casos, teniu a la vostra disposició el tràmit de Queixes, suggeriments i propostes.

Envia una comunicació a la Bústia Ètica en tres passos

filter_1
filter_2
filter_3

Descripció dels fets i aportació de documentació

Descrigui de la manera més detallada i objectiva possible la situació, fet o conducta que vol comunicar i proporcioni tota la documentació que disposi sobre aquesta.

Copiar codi de seguiment

Copiï i guardi el codi de registre aleatori que genera l’aplicació. Amb aquest podrà fer el seguiment de la comunicació i mantenir el contacte amb l’òrgan gestor de la Bústia Ètica.