Imatge corporativa del Consell Comarcal del Maresme

<img src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2022/02/imatgecorporativatab1.png” alt=”” style=”width: 130px;”>
<img src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2022/02/imatgecorporativatab2.png” alt=”” style=”width: 130px;”>

Logotip vertical 2 tintes| descarrega en png

Logotip vertical 1 tinta | descarrega en png

Logotip vertical b/n fons blanc | descarrega en png

Logotip vertical b/n fons negre | descarrega en png

Logotip vertical fons blau | descarrega en png

Logotip horitzontal 2 tintes | descarrega en png

Logotip horitzontal 1 tinta | descarrega en png

Logotip horitzontal fons blau | descarrega en png

Logotip horitzontal b/n fons blanc | descarrega en png

Logotip horitzontal b/n fons negre | descarrega en png

La nova imatge corporativa del Consell Comarcal del Maresme es compon a partir de la unió de l’escut del Maresme i el logotip previ del Consell Comarcal. La marca recupera el marc rombe de l’escut oficial i la curvatura dels costats aporta dinamisme i moviment al símbol.

Les onades recuperen la versió heràldica quedant emmarcades al rombei mostrant un perfil intern sense diferència cromàtica que protegeix el símbol dels diferents fons
contextuals.

L’estructura principal del logotip és la centrada formada pel símbol i 2 línies de text igualades en amplitud.

Cromàticament es recupera el blau de la marca (pantone 258) i de l’escut oficial però es modifica el negre per un gris.

El logotip es construeix amb la família tipogràfica Work Sans en caixa baixa (minúscules)
i les inicials pertocants en caixa alta (majúscules)