Home Buscador Jove Pla Comarcal de Joventut
Pla Comarcal de Joventut
Pla Comarcal de Joventut

Els Plans Comarcals de Joventut (PCJ) són un instrument dels consells comarcals que, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat), possibiliten exercir les funcions d’assistència i cooperació amb els municipis en matèria de joventut. Els PCJ tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent a les necessitats específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat que contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat.

El Pla Comarcal de Joventut del Maresme 2021 – 2024 es presenta com un instrument al servei dels ajuntaments de la comarca en l’impuls de les polítiques locals de joventut al Maresme que està aterrat a les possibilitats reals d’actuar en l’àmbit comarcal, des del Consell Comarcal del Maresme i a través del Servei Comarcal de Joventut. S’ha treballat perquè el document faciliti entendre quin és l’àmbit d’intervenció i els criteris i les prioritats que orienten l’acció del Servei Comarcal de Joventut, i que, des d’aquestes prioritats, puguem explicar de forma endreçada la intervenció que es desplega, amb qui ho fem i què n’esperem.

Atenció a les situacions de risc


ACTUALITAT