Joves en pràctiques 2023

El Consell Comarcal del Maresme és beneficiari del Programa Foment a l’ocupació de persones
joves subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40%
del Fons Social Europeu Plus.

La resolució d’atorgament per un import de 31.782,64 € es destina a la contractació a
mesos d’una persona Tècnica Auxiliar Administrativa de Desenvolupament Econòmic.

“Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del
Fons Social Europeu Plus”