Ple del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme celebra avui a les 18:00h. un Ple extraordinàri amb el següent ordre del dia: 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió Plenària ordinària de data 20 de novembre de 2001. 1.- Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2002 2.- Aprovació, si s’escau, del Pla d’Objectius Comarcal 2002-2003 3.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda modificativa del conveni per a la delegació de la presentació per part del Consell del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers de Calella. 4.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de la compensació econòmica que percep el CCM per part dels ajuntaments que tenen delegat el servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers a la comarca del Maresme