Treball i formació

Des de 2013, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa anualment el Programa de Treball i Formació adreçat a les persones en situació d’atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats específiques dels col·lectius més desafavorits dins el mercat de treball. Aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servicio Público de Empleo Estatal. El Consell Comarcal del Maresme hi participa des del primer moment.

Aquest programa està adreçat principalment a 2 col·lectius:  • Persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys (actualment,
    A)

  • Persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, prioritzant les dones amb càrregues familiars i les persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI (actualment,
    B)


Les actuacions que es duen a terme són:  • Accions d’experiència professional: contractació de persones que compleixin els requisits, durant 6 o 12 mesos a jornada completa. (Pot variar segons la convocatòria)

  • Accions formatives: diferents activitats formatives i relacionades amb el lloc de treball. (Pot variar segons la convocatòria)


El Consell Comarcal del Maresme hi participa  amb la voluntat de reforçar els serveis específics d’auxiliar administratiu i auxiliar administratiu amb atenció al públic i els serveis de peó de neteja, de construcció, de jardineria i de pintura en els diferents municipis de la comarca. Aquesta feina es coordina per personal especialitzat en el Programa (actualment,


C)


Des de l’inici d’aquest programa el Consell Comarcal del Maresme ha contractat més de 60 persones per edició, resultant el nombre total de 254 persones contractades que presten els seus serveis als diferents municipis participants de la comarca.


La voluntat final és preparar aquestes persones participants per a ser més ocupables a l’hora de tornar al mercat laboral i motivar-los per a què un cop finalitzat el programa facin una recerca més activa de feina.


PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ AL MARESME – 2016/2017