59 propostes per fomentar l’autonomia i la igualtat de la dona d’origen estranger al Maresme

 

Segons les darreres dades oficials, al Maresme hi viuen 25.184 dones amb nacionalitat estrangera. Es tracta d’un col·lectiu molt heterogeni, però amb unes necessitats comunes que han estat recollides en el document elaborat per “Dones d’Origen Estranger”, una taula de treball interdisciplinar impulsada pel Consell Comarcal per analitzar la realitat d’aquest col·lectiu al Maresme. El document recull un total de 59 propostes adreçades a fomentar l’autonomia i la igualtat de la dona d’origen estranger.

Les dones d’origen estranger juguen un paper molt important en el procés d’integració de les seves famílies en la societat d’acollida ja que, normalment, fan de pont entre els seus col·lectius i les diferents esferes de la societat d’acollida (relació amb l’escola, amb l’administració…etc). Tot i això, pel fet de ser dones, solen tenir dificultats afegides per aconseguir una autonomia personal i una igualtat d’oportunitats. En aquest punt és on s’ha centrat el treball realitzat per la taula “Dones d’Origen Estranger”.

El grup, dinamitzat pel Consell Comarcal a partir del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració, l’han integrat dones d’origen estranger referents en els seus col·lectius, representants d’entitats de dones de la comarca i professionals que treballen amb dones immigrants. La seva funció ha estat analitzar les realitats dels diferents col·lectius de dones d’origen estranger i fer tot un seguit de propostes per adequar les polítiques i els recursos que destinen les administracions.

Es parteix de la base que la integració a la societat d’acollida és un procés que comporta obligatòriament passar per diferents etapes: l’alfabetització, accedir a una formació, la inserció laboral i la participació en la vida social del municipi. La finalitat òptima d’aquest procés és que la dona arribi a ser una persona autònoma, amb capacitat de decidir lliurement el seu futur i amb eines per poder respondre a les seves necessitats i a les de la seva família.

El treball s’ha estructurat en:

  • Alfabetització i coneixement de l’idioma (dificultats relacionades amb la dona i amb el municipi, amb el professorat)
  • Diferents àmbits de la violència viscuts per les dones d’origen estranger al Maresme (violència masclista, casaments precoços i forçats, els segons matrimonis, les mutilacions genitals femenines)
  • Formació i inserció laboral
  • La salut
  • Participació i associacionisme
  • La mirada de la societat d’acollida: tòpics i prejudicis

A partir de les necessitats detectades, s’han elaborat 59 propostes que el document final agrupa en 4 àmbits:

  • 1.- Formació i acollida
  • 2.- Igualtat de gènere i violència de gènere
  • 3.- Participació
  • 4.- Sensibilització i Informació

El document elaborat per la taula de treball s’ha presentat avui al Consell Comarcal del Maresme.

Podeu ampliar informació consultant el document: