Aconseguir un turisme de qualitat, objectiu del sector turístic del Maresme per al 2015

 


El sector turístic del Maresme, amb gairebé 53.000 places d’allotjament, 845 establiments de restauració, una oferta complementària creixent, un bon clima, unes bones comunicacions i un entorn natural a potenciar, considera que el seu objectiu per al 2015 s’ha de centrar en aconseguir un turisme de qualitat.


Aquesta és l’opinió del 60% dels agents turístics de la comarca que han contestat una enquesta preparada pel Consorci de Turisme Costa del Maresme en el marc del Pla Estratègic Maresme 2015. La destinació Costa del Maresme va rebre l’any passat gairebé un milió i mig de viatgers (poc més d’un milió d’estrangers, 202.000 turistes espanyols i 239.000 turistes provinents de la resta de Catalunya). Aquestes dades donen ja, d’entrada, una visió general del pes específic que té el turisme a la comarca i que traduït a percentatge PIB (Producte Interior Brut) se situa en l’11%. Per tal de conèixer les opinions de pressent i futur del sector, el Consorci Costa del Maresme -en el marc dels treballs del Pla Estratègic Maresme 2015 impulsat pel Consell Comarcal- ha fet una enquesta al sector. El turisme al Maresme avui A grans trets, el sector considera que la comarca té una explotació força completa dels recursos turístics de sol i platja, però no tant de l’oferta gastronòmica, esportiva i nàutica i que és clarament insuficient l’explotació dels recursos naturals, culturals i històrics. Té un nombre de places d’allotjament suficient i a preus força competitius, però amb una diverssitat inadequada i una distribució geogràfica desequilibrada. Tant l’oferta de bars i restaurants com la d’activitats complementàries és duficient, però hi manca oferta d’oci i espectacles i de pràctiques esportives. Pel que fa a la demanda, està centrada en el turisme de sol i platja i ens visiten turistes d’un poder adquisitiu tirant a baix. En quant al posicionament en el mercat turístic, el Maresme té una promoció centrada en el turisme de sol i platja, diferenciada de l’oferta de Barcelona, però una mica indiferenciada de la Costa Brava. La promoció nacional i internacional es considera insuficient. El Maresme turístic del 2015 Pel que fa a perspectives de futur, un 62% dels agents que han contestat el formulari consideren que l’objectiu del sector per millorar ha de ser aconseguir un turisme de qualitat (serveis de més qualitat, millorar la relació qualitat-preu, creació de nous productes, millorar l’impacte ambiental i la sostenibilitat del territori i incrementar la despesa per turista). Una altra alternativa subscrita pel 50% de les respostes és desenvolupar una oferta complementària al turisme de sol i platja; Un 20% aposta per definir i promocionar una marca específica del Maresme i un 14% creu que cal coordinar els esforços públics i privats. En quant a l’oferta, es considera majoritàriament que cal superar l’amenaça de consolidar-se com a una destinació exclusivament de sol i platja tot enriquint l’oferta complementària.